Har jag rätt att jobba kvar på min 100%-iga tjänst eller kan arbetsgivaren omorganisera fritt?

FRÅGA
Hej! Jag jobbar som kirurg på en privat enhet sedan 2011. Februari 2012 fick jag 100% tjänst tills vidare enl LAS. 2015 anställdes en kollega 50 el 60 % med lika arbetsuppgifter som jag. Hon blev i mars 65 år. För två år sedan fick vi minskat patientinflöde efter att enheten fick ett nytt avtal med landstinget här. Under två år gick jag ned i tjänst så kollegan kunde jobba 60 %. Efter årsskiftet vill jag nu jobba 100% då barnen har flyttat hemifrån och min kollega har möjlighet att ta ut pension. Hon vill dock jobba vidare minst 50%, vilket det inte finns utrymme för. Arbetsgivaren vill nu göra en "omorganisation" av vår sektion så att vi ska jobba 60% vardera. Ett möte ska hållas där fackliga företrädare ska vara med men inte jag eller min kollega. Har jag inte rätt att få jobba vidare på min tjänst 100%?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Arbetsgivaren har en i princip oinskränkt rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. I arbetsledningsrätten finns även en rätt att omorganisera arbetsplatsen så som arbetsgivaren finner lämpligt. En arbetsgivare kan därmed besluta att det inte längre ska finnas tjänster om 100% på arbetsplatsen utan endast exempelvis 50%-iga tjänster.

För att arbetsgivaren ska få säga upp en arbetstagare krävs det saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § första och andra stycket LAS). Uppsägning kan ske dels av personliga skäl, dels av arbetsbrist. Personliga skäl är sådant som är hänförligt till arbetstagaren (misskötsamhet, samarbetssvårigheter osv.). Arbetsbrist är negativt definierat och är allt som inte är personliga skäl.

I ditt fall kan arbetsgivaren besluta sig för att omorganisera arbetsplatsen och inte längre erbjuda 100%-iga tjänster. Om så är fallet föreligger det arbetsbrist vad gäller 100%-iga tjänster. Arbetsbristen är i sig en saklig grund för uppsägning, men inte om det är skäligt att erbjuda dig annat arbete. Detta kan arbetsgivaren göra genom att omplacera dig till en annan tjänst, t.ex. en 50- eller 60%-ig tjänst.

Som svar på din fråga kan arbetsgivarens beslut att omorganisera arbetsplatsen innebära att du inte har rätt att arbeta kvar på 100%. Innan sådan omorganisation sker ska arbetsgivaren på eget initiativ kalla till förhandling med fackföreningar (jfr 11 § medbestämmandelagen). Så har jag förstått att även skett. Förhandlingen innebär däremot inte att arbetsgivaren inte har rätt att omorganisera sin verksamhet och dra ner på tjänsterna.

Hoppas du fick svar på det du undrade över. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1679)
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden
2021-01-20 När är ett återanställningserbjudande skäligt?
2021-01-19 På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?
2021-01-18 Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

Alla besvarade frågor (88319)