Har jag rätt att få uppgifter gallrade?

2021-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har tidigare varit dömd för ett brott. Detta skedde när jag var under 18 år och är nu 28 år. På lexbase och mrkoll.se så finns domen fortfarande kvar att köpa trotts att gallringstiden har gått ut enligt polisens hemsida. Har dem verkligen rätt att ha kvar domen på sin sida? Och hur går jag tillväga för att få uppgifterna raderade? Har varit i kontakt med lexbase redan för ett årsen utan svar på deras Mail.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

De hemsidor som du hänvisar till tillhandahåller allmänna handlingar, vilka i ditt fall förvaras hos polismyndigheten mfl. Enligt svensk rätt föreligger ingen särskild rätt att få uppgifter gallrade hos myndigheterna, som huvudregel. Regleringen tar snarare sikte på att myndigheterna säkerställa att handlingar förvaras på ett sätt som överensstämmer med offentlighetsprincipen. När det gäller belastningsregistret föreligger emellertid vissa undantag.

Gallring regleras främst i arkivlagen. Enligt 10 § arkivlagen gäller att handlingar får gallras, så länge vissa ändamål beaktas. Bestämmelsen understryker också att lagen är subsidiär i förhållande till andra lagar, vilket innebär att annan lag har förtur om det uppstår en regelkonflikt. Detta för oss till lag om belastningsregister, som stadgar att gallringen av uppgifter beror på den påföljd som följt det aktuella brottet. Enligt 17 § är huvudregeln att sådana uppgifter ska gallras efter 10 år. Det är alltså sannolikt att det är som du säger, att du har rätt att få uppgifterna gallrade hos myndigheterna. Vad gäller företagen som har kvar uppgifterna är det snårigare. Både Lexbase och Mrkoll skriver på sina hemsidor att de gallrar när gallringstiden löpt ut. De bör stå vid sitt ord och gallra, med andra ord. Om de inte gör det är mitt råd att kontakta polisen och/eller undersöka möjligheten att få saken prövad i domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2674)
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd
2021-09-30 När syns en lagöverträdelse i belastningsregistret?
2021-09-29 Det svenska rättssystemet och våra straffskalor

Alla besvarade frågor (96356)