Har jag rätt att få kännedom om ett bortadopterat syskon?

2019-06-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Av olika orsaker finns det misstanke om att min mamma (som haft ensam vårdnad om mig), adopterat bort en tvilling till mig efter födseln. Troligtvis en flicka.Har jag rätt att ta reda på om jag har en tvilling och hur ska jag gå tillväga i så fall?Min mamma är ej i livet och min pappa har jag aldrig haft kontakt med, så jag tror att detta är något han ej har kännedom om.Jag är svensk och född i Sverige 1974.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Lagändring

Den folkbokföringslag(SFS 1991:481) som gäller för barn som föds nu gällde inte när du föddes. Istället gällde folkbokföringslag (SFS 1967:198). Jag kommer alltså att hänvisa till den gamla lagen i mitt svar.

Folkbokföring

Barns födsel inom riket och familjeförhållanden registrerades även då (30 § tidigare folkbokföringslag). Det innebär att uppgifter om ditt syskons födelse bör finnas hos skatteverket.

Sekretess

Känsliga uppgifter kan vara belagda med sekretess. När det kommer till adoption anses det att den som inte vet om att denne är adopterad kan lida skada av att få reda på det, och i tidigare fall har syskon nekats att få reda på uppgifter om bortadopterade syskon. Om ditt möjliga syskon känner till sin adoption bör du kunna få ut uppgifter om vem ditt syskon är. Skatteverket vänder sig till adoptivföräldrarna för att ta reda på om adoptivbarnet känner till att denna är adopterad. Om det inte finns någon som lider men av att du får del av uppgiften kan den lämnas ut. Läs mer på skatteverkets hemsida under rubriken "Känsliga uppgifter är ofta sekretessbelagda".

Sammanfattning

Du kan kontakta skatteverket och begära ut uppgifter om vilka syskon du har och dom kommer då att kolla om det finns uppgifter om syskon, och finns sådana uppgifter kommer dom att pröva om uppgifterna kan lämnas ut till dig.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1142)
2020-08-04 Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?
2020-07-28 Kan vårdnadshavare vara skriven på annan adress än deras barn?
2020-07-26 Kan man byta födelsedatum?
2020-07-19 Får jag ha en privatfest med 45 personer?

Alla besvarade frågor (82613)