Har jag rätt att bo kvar efter skilsmässa?

2020-03-31 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag ska skilja oss och min make vill omgående efter registrerad ansökan lösa ut mig ur vår villa, vilket jag inte vill. Vi har två barn under 18 år. Jag blev allvarligt sjuk för 2 år sedan med massiv organsvikt, som jag fortfarande återhämtar mig från. Jag är därför sjukskriven och har just nu inte möjlighet att lösa ut min man ur bostaden. Jag återhämtar mig dock väl och hoppas kunna vara igång med arbetet inom 6-9 mån. Jag ör egenföretagare (konsult) och har min fasta arbetsplats i hemmet.Vad gäller vid bodelning i mitt fall? Kan jag hävda kvarsittningsrätt utifrån medicinska skäl, eller är det så att jag måste anta makens begäran om att överta villan omgående efter registrering av äktenskapsskillnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att bo kvar i bostaden efter äktenskapsskillnad och bodelning. Jag utgår ifrån att villan inte utgör enskild egendom. De relevanta bestämmelserna finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur övertar jag bostaden efter skilsmässa?

Vid en skilsmässa ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Detta innebär att makarnas egendom fördelas mellan parterna med utgångspunkt att båda ska sluta som "lika rika" (11 kap. 3 och 6 § ÄktB). Vid fördelningen av egendom har varje make rätt att välja sin egen egendom eller del av denna (11 kap. 7 § andra meningen ÄktB). Om ni är samägare har din make alltså i princip rätt att välja sin andel av villan på sin lott, om han ensam är ägare kan han välja hela villan och motsvarande gäller om du skulle vara ägaren. Det finns dock en möjlighet för en make att överta en gemensam bostad. Denna rätt tillkommer maken som "bäst behöver" bostaden om det framstår som skäligt och kräver som huvudregel att den andre maken kompenseras för detta (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).

Vad gäller i mitt fall?

Ditt medicinska tillstånd tillsammans med det faktum att du arbetar hemifrån skulle kunna vara sådana omständigheter som talar för att du bäst behöver och att det vore skäligt med ett övertagande av bostaden. Det pekar även på att din make skulle ha lättare att skaffa annan bostad, varför du bäst behöver den nuvarande. Är villan en fastighet som har gått i din makes släkt så skulle det kunna tala mot ett övertagande. I övrigt har vårdnaden av barnen betydelse för vem som har störst behov. En förutsättning för övertagande är dock enligt huvudregeln att den andre maken kompenseras. Då krävs det att du kan kompensera med annan egendom genom bodelningen eller pangar (11 kap. 9 § ÄktB). Undantag härifrån gäller endast för bostäder av ringare värde, och en villa borde inte omfattas (11 kap. 8 § första stycket första meningen ÄktB). Är bostaden pantsatt för ett lån krävs det även att maken som förlorar bostaden befrias från betalningsskyldighet för lånet (11 kap. 8 § andra stycket ÄktB). Alltså ska den som vill överta bostaden även kunna överta ett eventuellt bolån.

Det finns ingen skyldighet i övrigt att godta din makes erbjudande. Frågan om villan avgörs slutligt genom bodelningen.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2751)
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?

Alla besvarade frågor (89679)