Har jag rätt att avsluta min säsongsanställning som är inför sommaren?

Hej! Jag har börjat på ett säsongsjobb, utan något kontrakt alls och inte heller kollektivavtal. Nu har jag varit där och arbetat väldigt spritt under två månader och kanske arbetat cirka 15 dagar sammanlagt. Nu har jag fått ett väldigt bra jobberbjudande som jag inte kan tacka nej till. Kan jag bara sluta säsongsanställningen som är inför sommaren eller hur funkar det? Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Att ett anställningsavtal måste vara skriftligt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är en vanlig missuppfattning hos många. Det är alltid bra att ha ett avtal för att veta vad ens tjänst innefattar, vilken lön och vilka uppsägningstider som gäller för dig, men det är absolut inte nödvändigt.

Då du inte omfattas av något kollektivavtal gäller LAS, Lagen (1982:80) om anställningsskydd, för dig. Genom kollektivavtal finns möjlighet att förhandla fram bättre villkor för en arbetare så om man inte har ett sådant är det lagen som gäller.

För både din arbetsgivare och dig gäller en minsta uppsägningstid, enligt LAS 11 §, på en månad. En uppsägning ska meddelas till arbetsgivaren, och gör det gärna skriftligt. En månad räknas sedan från den dagen din uppsägning lämnats in till denne. Det är viktigt att du inte bara slutar utan stannar kvar tills månaden löpt ut. En arbetstagare som inte beaktar sin lagstadgade uppsägningstid kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren.

Du kan därför absolut tacka ja till ditt nya jobb och säga upp dig enligt gällande regler.

Lycka till med ditt nya arbete.

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000