Har jag rätt att ärva min far som bodde i Belgien?

2018-09-19 i Arvsordning
FRÅGA
Har jag som dotter född och bor i Sverige rätt att ärva min far som var boende i Belgien. Han var omgift och har två barn.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom flera olika länder är inblandade i ditt fall, så hör din fråga till den internationella successionsrätten (arvsrätten). För att avgöra om du får ärva eller inte måste vi först slå fast vilket lands lag som ska tillämpas på ditt fall. Är det svenska arvslagar eller belgiska arvslagar som ska tillämpas?

Inom EU används den så kallade successionsförordningen (förordning nr 650/2012) för att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. I huvudregel gäller att lagen i det land som den avlidne hade sin hemvist vid sin död ska tillämpas (art. 21.1), men denna huvudregel kan frångås i två fall: Om den avlidne är medborgare i ett annat land och har uttryckt i ett testamente eller liknande förordnande att det landets lag ska tillämpas (art. 22), eller om det undantagsvis framgår av omständigheterna att den avlidne vid sin död hade uppenbart närmare anknytning till ett annat land (art. 21.2).

Enligt huvudregeln ska alltså belgisk lag tillämpas, eftersom din far bodde i Belgien vid dödstillfället. Såvida inte din far har valt svensk lag i sitt testamente eller ett annat förordnande, så är det osannolikt att den huvudregeln kan brytas. Kravet på att det ska vara uppenbart att han hade närmare anknytning till Sverige är nämligen högt ställt. Om både han, hans fru och hans barn bodde i Belgien, så är hans anknytning dit så pass stark att det är ytterst osannolikt att han skulle kunna anses ha närmare anknytning till Sverige. Troligtvis ska alltså belgisk lag tillämpas.

Jag känner dessvärre inte till innehållet i belgisk successionsrätt. Om belgisk lag är tillämplig bör du därför söka hjälp av en belgisk jurist inriktad på familjerätt.

Om svensk lag är tillämplig, exempelvis om din far har skrivit det i sitt testamente, så ska arvet delas lika mellan hans barn, såvida inte hans testamente föreskriver något annat (2 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom du är ett särkullbarn har du rätt att få hela din andel av arvet direkt (dina halvsyskon ärver inte förrän hustrun också har avlidit) (3 kap. 1 § ärvdabalken). Om din far har testamenterat bort din del av arvet, så har du rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut halva arvslotten (7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken).

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1117)
2019-03-19 Kan barn ärva innan en efterlevande make?
2019-03-16 Barnbarns rätt till arv
2019-03-15 Arv till helsyskon resp. halvsyskon
2019-03-11 Hur blir fördelning av arv om bröstarvinge och föräldrar saknas?

Alla besvarade frågor (66900)