Har jag rätt att ärva min far om han var gift?

Hej!

Min far har gått bort och jag är enda barnet. Han var gift har jag rätt till fadersarvet och hur mycket får man då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar din fråga som att din fars partner fortfarande är i livet. Jag utgår också ifrån att det inte finns något testamente. Beroende på om din faders partner är din mor eller ej så kommer svaret på din fråga att bli olika.

Om din faders partner inte är din moder

Om din faders partner inte är din mor räknas du juridiskt sett som ett särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, och eftersom du är enda barnet har du rätt till hela arvet (3 kap 1 § ÄB).

Det finns ett undantag till detta i den så kallade basbeloppsregeln. Denna innebär att make eller maka till den avlidne alltid har rätt att, efter sin partners död, äga egendom värt minst fyra prisbasbelopp (3 kap 1 § andra stycket ÄB). Fyra prisbasbelopp för år 2019 är 186 000 kr. I det fall din faders partner har egna tillgångar som överstiger det värdet får du behålla hela arvet. Om hens totala tillgångar understiger 186 000 kr har hen rätt att få ut mellanskillnaden från ditt arv. Resten har du som särkullbarn rätt att få ut.

Om din faders partner är din moder

Om du är arvinge till både din fader och den efterlevande partnern så räknas du inte som särkullbarn. Huvudregeln är då istället att arvet går direkt till make/maka, och du har inte rätt att få ut något (3 kap 1 § ÄB) I det fallet får du istället ut ditt arv när din mor avlider.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo