Har jag och min syster arvsrätt efter vår farbror?

Har en fråga.

Min döde fars bror dog för 1,5 år sedan ..

Änkan satt i orubbat bo.

Nu dog även hon för ett par veckor sedan.

Har vi (jag och min syster) någon laglig arvsrätt efter vår farbror ?

Alltså vad som fanns i tillgångar vid hans frånfälle.

Vår ingifta fasters del förmodar jag att vi inte har någon som helst "rätt till"

Det finns inga andra efterlevande på vår gård sida, därav frågan.

Tack på förhand

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vem som har laglig arvsrätt hittar ni i ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår i mitt svar från att er farbror inte har skrivit något testamente som gäller före arvsordningen i ärvdabalken.

Eftersom er farbrors fru satt i orubbat bo så fördelades inte er farbrors arv ut till hans arvingar när han dog. Nu när även hans fru har dött så ska er farbrors arv, som fanns vid hans bortgång, fördelas till hans lagliga arvingar. Detta brukar kallas för efterarv. (3 kap. 2 § ÄB)

Du och din syster har rätt att ärva

Den första arvsklassen och de som alltså har rätt att ärva i första hand är din farbrors bröstarvingar. (2 kap.1 § ÄB) Bröstarvingar är er farbrors eventuella barn, eller om de är döda, er farbrors barnbarn. Eftersom du nämner att han inte har några efterlevande barn så går arvsrätten istället till personerna i andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen är er farbrors föräldrar. Jag tolkar din fråga som att även båda föräldrarna är döda. Om båda föräldrarna till din farbror är döda har din farbrors syskon rätt att ärva. Eftersom er pappa är död så ärver du och din syster. (2 kap. 2 § ÄB)

Hur stor andel ärver ni?

Eftersom du och din syster är din farbrors enda levande arvingar ska ni ärva 50 % var av all hans efterlämnade egendom. (2 kap. 2 § ÄB)

Angående er farbrors frus tillgångar

Det är bara om er farbrors fru inte har någon laglig arvinge på sin sida och hon inte har testamenterat sin egendom till någon annan som ni har rätt att ärva av henne. Om er farbrors fru hade barn, barnbarn, syskon, syskonbarn, mor eller farföräldrar så kommer alltså de ärva hennes tillgångar. (2 kap. 3 § ÄB)

Finns det ingen arvinge på hennes sidan, går hela arvet istället till arvingarna på er farbrors sida, alltså till dig och din syster.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo