Har jag någon uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej!Jag önskar avsluta min provanställning på nuvarande jobb. Arbetat här i ca 1 månad. Min arbetsgivare menar att enligt avtalet har jag en uppsägningstid på 14 dagar ifrån idag då jag sade upp mig. Jag önskar dock gå på dagen och haft för mig att det är så. Vill givetvis lösa överlämning osv, men inte fortsätta jobba i 14 dagar. Bolaget är privat, inget kollektivavtal. Såhär står det i kontraktet som hänvisar till lagen om anställningsskydd 1982:80: "1. TILLTRÄDESDAG, ANSTÄLLNINGSFORM OCH BEFATTNING1.1 Anställningen påbörjas den 4/5 -2020. Anställningen inleds med en provanställning om sex månader, dvs. fram till och med den 3/11 -2020. Om anställningen inte avslutas senast sex månader från dagen för påbörjande övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Provanställningen får avbrytas före prövotidens utgång i enlighet med vid var tid gällande lag om anställningsskydd (1982:80). Om anställningen efter prövotidens utgång övergår i en tillsvidareanställning avslutas anställningen i enlighet med punkten 12 (Uppsägning) nedan. "
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen är det reglernas i lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS) som gäller. En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång (6 § 3 stycket LAS). Du som arbetstagare har ingen uppsägningstid vid en provanställning. Att det står i ditt provanställningsavtal att du har en uppsägningstid på 14 dagar spelar ingen roll eftersom bestämmelser i avtalet som är till nackdel för den enskilde jämfört med bestämmelserna i LAS är ogiltiga (2 § 2 stycket LAS).

Slutsats: Du har ingen uppsägningstid och kan därför "gå på dagen".

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll