Har jag någon uppsägningstid vid provanställning?

Hej!

Jag har en provanställning på max hamburgare till hösten nångång.

Jag är inte säker på om jag vill ha fastanställning där. Då jag helst vill börja studera. Min fråga är kan jag avbryta provanställningen när jag vill? Och måste jag ha en uppsägningstid eller kan jag sluta med omedelbar verkan?

Tack på förhand ha en din dag

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig i ditt fall är lagen om anställningsskydd (1982:80), hädanefter benämnd LAS. Lagen är semidispositiv vilket innebär att det inte kan avtalas om sämre skydd mellan dig och arbetsgivaren, än vad LAS ger dig. Det får däremot göras inskränkningar genom ett kollektivavtal (2 § LAS). Du har inte i din fråga skrivit huruvida du är bunden av kollektivavtal eller ej (dvs. om du är med i ett fackförbund och arbetsgivaren har kollektivavtal). Jag kommer i mitt svar främst att utgå från att du inte är bunden av kollektivavtal och tillämpa de regler som framkommer i LAS.

Provanställning saknar uppsägningstid enligt LAS

Det får vid anställning avtalas om en prövotid om högst sex månader, s.k. provanställning. Syftet är att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera dig som arbetstagare innan du blir tillsvidareanställd. Vill arbetsgivaren inte att du ska arbeta kvar efter att prövotiden gått ut måste den lämna besked om det innan så sker. På samma sätt måste du som arbetstagare lämna besked att du inte vill arbeta kvar, senast när prövotiden går ut. Om inte sådant besked lämnas av någon av parterna övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § LAS). Vill arbetsgivaren avsluta provanställningen i förtid, eller har för avsikt att provanställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska denne informera dig minst två veckor i förväg (31 § LAS). Något sådant krav finns inte för dig som arbetstagare enligt LAS. Det kan dock finnas ett sådant krav i kollektivavtal!

Sammanfattningsvis har du som arbetstagare ingen uppsägningstid vid provanställning, om du inte är bunden av kollektivavtal som stadgar annorlunda. Du kan i princip informera din chef på fredagen att du slutar och inte kommer till arbetet på måndagen om du är inom prövotiden. Däremot kan du vara bunden av kollektivavtal som stadgar annorlunda, det är inte helt ovanligt att det i kollektivavtal ges en skyldighet även för arbetstagare att säga till två veckor innan.

Mitt råd är att om du är bunden av kollektivavtal kontaktar du ditt fackförbund för att se om du har någon uppsägningstid. Är du däremot inte bunden av kollektivavtal kan du sluta med omedelbar verkan efter att du sagt upp dig.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000