Har jag någon uppsägningstid om jag inte har ett skriftligt anställningsavtal?

FRÅGA
Hej! Jag har jobbat på ett företag sedan 28 april 2019, men har ej skrivit på anställningsavtal trots flera påminnelser till min chef. Jag vet att detta företag Inte har kollektivavtal och att jag är timanställd (inte fast anställd). Om jag säger upp mig imorgon, har jag någon uppsägningstid? Har alltså inte skrivit på något papper alls.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer att kika närmare på avtalslagen (AvtL) och anställningsskyddslagen (LAS).

Även ett muntligt anställningsavtal är ett avtal

Det kan finnas ett giltigt anställningsavtal, trots att du och din arbetsgivare inte skrivit under ett skriftligt avtal.

I svensk rätt anses även muntliga anställningsavtal giltiga (1 § AvtL).

Ett anställningsavtal kan också ingås genom så kallat konkludent handlande, det vill säga att du och din arbetsgivare agerar som att det fanns ett anställningsavtal, exempelvis att du dyker upp till jobbet varje dag och att arbetsgivaren betalar dig lön i slutet av månaden.

Då du har jobbat där under x antal månader skulle jag säga att det får anses föreligga ett anställningsavtal.

Minsta uppsägningstid är en månad

Uppsägningstiden är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat (11 § LAS).

Svaret på din fråga är alltså ja, du har en uppsägningstid.

Har du några fler frågor eller funderingar är du välkommen att skicka en kommentar, alternativt skriva in en ny fråga.

Ha en trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1527)
2020-05-25 Gäller anställningstid från en annan del av företaget vid turordninglistor?
2020-05-22 Uppsägning och korttidspermittering
2020-05-22 Uppsägningstid och utbetalning av lön är inte samma sak
2020-05-21 Vad händer när slutdatumet för en anställning förefaller på en helgdag?

Alla besvarade frågor (80234)