Har jag gjort mig skyldig till olaga hot?

Hej. Frågan är denna.

Min son på 11 år och hans kompis " buskanacka på en dörr och mannen springer ifatt barnen och ger min son en rejäl örfil så man ser fingrar på kinden .

Jag frågar var han bor och går dit och säger -

Händer detta en gång till så smäller det direkt

Med hög röst ... vet ej om det är olaga hot ??

Själv är jag ostraffad..

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Rent objektivt uppfyller den gärning du har begått kraven för att klassificeras som ett olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken. Om du straffrättsligt bör ansvara för handlingen är en annan sak.

Du berättar att orden uttalades till en granne som nyss misshandlat din son med en örfil. Av domstolen är troligt att ditt agerande skulle tolkas som en gärning i "stundens hetta". Du var upprörd och hade aldrig avsikt att infria den gärning du hotat med. Saknar en person avsikt att begå ett brott kan personen inte straffas för brottet. Det följer av 1 kap. 2 § brottsbalken.

Huruvida du är ostraffad eller inte spelar ingen roll för domstolens bedömning av ifall du begått ett brott. Tidigare kriminalitet har betydelse för vilken typ av påföljd som kan bli aktuell om du skulle dömas för ett brott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo