FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott08/05/2024

Har jag gjort mig skyldig till något brott i trafiken?

Hej, Jag var oaktsam vid ett cykelövergång där det var stopplikt. Jag rullade långsamt fram under 10 km timmen men tittade inte noggrant till höger och när jag skulle köra ut så kom en cyklist till höger som jag ”knuffade”/ körde på och han ramlade omkull. Jag gick omgångde ut och frågad hur det var och jag bad omursäkt flera gånger. Det blev ingen personskada eller materiala skador på cykel. Han cyklade sedan argt vidare. Jag är ledsen och skärrad över händelsen. Vilket brott har jag begår och vad är påföljden? Kan detta leda till domstol och vad är processen för det? Vad händer nu? När behöver man koppla in en advokat? Jag är helt ostraffad och har inga fortkörningsböter eller något annat.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör en situation i trafiken där du råkade knuffa till en cyklist med bilen vid ett övergångsställe. Cyklisten ramlade omkull men cyklade sedan vidare och inga skador verkar ha uppstått. Du undrar nu om du har begått något brott och vad konsekvenserna i sådana fall skulle bli.


Aktuell lagstiftning är brottsbalken (BrB).


Vållande till kroppsskada – 3 kap 8 § BrB

Det jag tänker skulle kunna bli tillämpligt rent brottsligt är vållande till kroppsskada. Paragrafen uttrycker att den som av oaktsamhet orsakar annan person kroppsskada och det inte är ringa, så kan man ha gjort sig skyldig till brottet. Om man har begått ett ringa brott så är det inte ens ett brott, varför paragrafen enbart tar sikte på vållande till kroppsskada av normalgraden eller grovt brott. Anledningen till att det inte är kriminaliserat är för att utesluta bagatellartade fall.


Enligt praxis bör en skada anses som ringa om den är ytlig till sin karaktär och begränsad till sin omfattning ex. enstaka rodnader, blåmärken, svullnader och bulor eller mindre blödningar. För att skadan ska anses vara av normalgraden behöver skadebilden alltså vara mer omfattande.


Eftersom du skriver att personen cyklade vidare och att det inte blev några skador så tänker jag att skadebilden inte är särskilt stor. Alltså att det rör sig om ett ringa fall – vilket inte är kriminaliserat och inte utgör något brott.

Jag tror absolut inte att du behöver vara orolig för någon vidare process angående detta. Eftersom det måste ha ansetts varit en väldigt lätt skada så är inte troligt att det skulle leda någonstans ändå eftersom vållandet i sig inte är kriminaliserat.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo