Har jag gjort mig skyldig till brott?

Hej!

Jag upplevde att min socialsekreterare diskriminerade mig vid olika tillfällen, till slut skrev jag enbart att "jag tänker hämnas". Jag speciferade inte vad eller hur, utan enbart att jag tänker hämnas. Jag hotade inte med en brottslig åtgärd utan syftade på att ringa hens chef och DO och göra en anmälan då jag anser att jag blivit diskriminerad. Nu har jag blivit polisanmäld och är orolig om jag faktiskt gjort mig skyldig till brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag gissar utifrån din fråga att det du blivit anmäld för ärolaga hot.

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken och säger att

"om någon lyfter vapen mot annan eller på annat sätt hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom så döms den för olaga hot"

Detta innebär dels, då det inte förekom vapen eller dylikt i ditt fall, att du måste ha hotat med brottslig gärning, dvs. hota med något som är brottsligt exempelvis hot om att slå någon, då misshandel är olagligt. Vidare gäller att den andra ska känna en allvarlig fruktan vilket innebär att den hotade ska känna en allvarlig risk för att hotet kommer genomföras, att hotet är allvarligt menat. Det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan, det är alltså inte nödvändigt att den som blivit utsatt för hotet faktiskt blivit rädd för att det ska ses som "ägnat att framkalla allvarlig fruktan".

Sammanfattningsvis så är en förutsättning för straffansvar att det varit ett hot om brottslig gärning. I ditt fall har du inte hotat om en brottslig gärning. Dock kan även förtäckta hot, dvs. där den brottsliga gärningen på något sätt antyds, utgöra ett sådant hot om brottslig gärning som avses i bestämmelsen. Att du skrivit "jag tänker hämnas" skulle eventuellt kunna ses som ett sådant förtäckt hot, men i ditt fall känns det mindre troligt då inget specifikt brottsligt framgår i ditt mail. Vidare beror det på om ditt meddelande var "ägnat att framkalla allvarlig fruktan". Du ska alltså haft uppsåt till att framkalla allvarlig fruktan hos mottagaren av meddelandet samt vetskap om att du har hotat om en brottslig gärning.

Utifrån din fråga framgår det inte som att du har haft uppsåt till att hota med en brottslig gärning och det är inte heller något som framgår av ditt "hot", därmed har jag svårt att se att du skulle täcka rekvisiten för och fällas för olaga hot. Min rekommendation skulle vara att förklara för den som anmält dig vad du menade med ditt meddelande och få denna att ta tillbaka sin anmälan.

Lycka till,

Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo