Har jag företrädesrätt?

FRÅGA
Har jag rätt till återanställning? Anställdes den 10/2.Blev uppsagd ett år senare pga arbetsbrist den 7/1. Sista lönedag den 7/2.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du har företrädesrätt till återanställning när du har blivit uppsagd pga. arbetsbrist. Notera att rätten till företrädesrätt träder i kraft om arbetsgivaren utlyser en ny tjänst, inte om situationen (arbetsbrist) är densamma.

Företrädesrätt till återanställning regleras i 25 § lagen om anställningsskydd (LAS) och innebär att en arbetstagare som har blivit av med sin tjänst på grund av arbetsbrist har företrädesrätt i nio månader. Ett krav för att ha denna rätt är däremot att man under de tre senaste åren åtminstone ska ha varit anställd i tolv månader, samt att man har tillräckliga kvalifikationer. Finns det olika kollektivavtalsområden inom verksamheten så gäller dessutom företrädesrätten endast det avtalsområdet där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde.

I ditt fall tolkar jag det som att du har jobbat från den 10 februari år 1 till den 7 januari år 2, vilket innebär att du inte har varit anställd i tolv månader under de senaste tre åren. Detta betyder tyvärr att du inte har företrädesrätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars kan du ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96551)