Har jag en försörjningsplikt mot min före detta make vid skilsmässa?

2020-09-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag och min fru har ansökt om skilsmässa. Vi har inga gemensamma barn. Så domen från tingsrätten kommer att gå relativt fort.Problemet nu är det ekonomiska i det hela. Min fru har ingen inkomst. Är utförsäkrad och har en pension på 1900 kr/mån. Jag har fast inkomst, runt 26 000 kr/mån ut. Vad händer sen rent ekonomiskt när skilsmässan är klar? Vi bor i en hyrelägenhet, båda står på hyresavtalet. Jag ska bo kvar.. Har jag någon form av försörjningsplikt gentemot henne?Mvh Anders
SVAR

Hej Anders, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försörjningsplikt: Huvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att vardera make svarar för sin egen försörjning, 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (ÄB). Om det däremot föreligger ett behov av underhållsbidrag under en övergångstid hos din fru, kan hon få detta beviljat förutsatt att du har förmågan att utge ett sådant bidrag. För att tydliggöra krävs det alltså 1. Ett behov hos din fru av underhållsbidrag 2. En förmåga hos dig att betala. Hur länge du eventuellt betalar detta bidrag avgörs genom en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Alltså kan det variera från t.ex. några månader till ett år.

Skulle det föreligga mer permanenta svårigheter för din fru att försörja sig efter ert äktenskap eller ifall det föreligger synnerliga skäl kan det bli fråga om underhållsbidrag under en längre tid. Jag vill erinra dig om att detta underhållsbidrag enbart syftar till att ersätta grundbehov av försörjning och inte den standard ni hade under äktenskapet.

För att sammanfatta kommer det bli avgöra om din fru har en förmåga att försörja sig, t.ex. få ett jobb eller liknande. Det måste finnas ett tydligt orsakssamband mellan äktenskapet och hennes bristande förmåga att kunna försörja sig. Detta fastslogs i Högsta domstolens dom NJA 1998 s. 238.

Övrigt: Din andra fråga är väldigt öppen varför jag kanske inte ger ett tydligt svar på den. Vid skilsmässa bör dock som huvudregel en bodelning göras, 9 kap. 1§ ÄB. Vad som händer rent ekonomiskt kommer därtill påverkas av hur/om ni upprättar denna. För närmare frågor kring bodelning hänvisar jag dig att läsa på här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (956)
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84332)