Har jag blivit utsatt för förtal när en åtalad person och dennes advokat ljugit om mig i en rättssal?

FRÅGA
Hej! Jag blev i onsdags avhyst från en rättegång som åhörare på grund av att försvarsadvokaten och den åtalade rent ut sagt ljög för rätten och hävdade att den åtalade polisanmält mig för misshandel och mordhot när det är precis tvärtom. Jag polisanmälde honom. Jag kände mig väldigt kränkt och eftersom jag bara var åhörare fick jag inte gå i svaromål. Jag undrar om jag på något sätt kan gå vidare med detta och anmäla advokaten och den åtalade för förtal eller något liknande?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är för läsvänlighetens skull uppdelat på ett antal rubriker. Min konkreta rekommendation till dig återfinns längst ner i svaret.

Kan uttalandet om dig vara brottsligt?

Avseende förtal återfinns kriterierna för det brottet i 5 kap. 1 § brottsbalken. För att göra sig skyldig till förtal ska man peka ut någon annan som "brottslig", "klandervärd i sitt levnadsätt" eller sprida andra uppgifter som utsätter den utpekade för "andras missaktning".

Att påstå att någon gjort sig skyldig till misshandel och uttalat mordhot kan helt klart vara straffbart såsom förtal. Dock föreligger inget förtal om "gärningsmannen" var "skyldig att uttala sig" eller om det var "försvarligt med hänsyn till omständigheterna" och vederbörande dessutom kan visa att han talat sanning. Värt att notera är att man kan straffas för förtal även om uppgiften är sanningsenlig, förutsatt att det inte var nödvändigt att uttala sig om saken.

Under en domstolsförhandling finns, av naturliga skäl, ett större manöverutrymme gällande vad man kan säga om andra människor. Vid vittnesmål är man till och med skyldig att, om det är sanningen, utpeka personer som brottslingar. Detta betyder dock inte att man får fara med rena osanningar och om det i efterhand kan bevisas att det som sagts är lögn finns det ingenting som rent principiellt hindrar att ansvar för förtal kan utkrävas.

Något annat brott än förtal bedömer jag inte att det kan vara tal om.

Vad kan den som anser sig vara utsatt för förtal göra?

Förtal kan förstås polisanmälas. Utgångspunkten är dock att åklagaren inte ska väcka åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). För att åklagaren ska få engagera sig måste det vara "påkallat ur allmän synpunkt". Att en advokat gjort sig skyldig till förtal inom ramen för en domstolsförhandling skulle kunna göra ett sådant skäl men det är mycket svårt att göra en bedömning av det med den lilla information jag har att utgå ifrån.

Oavsett vad har du möjlighet att kräva skadestånd av den åtalade och/eller advokaten genom att initiera ett tvistemål i tingsrätten. Om du lyckas bevisa att det faktiskt rör sig om förtal har du rätt till ersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Ett sådant skadestånd brukar kallas för "kränkningsersättning".

Har advokaten något särskilt ansvar?

En advokat är skyldig att följa Advokatsamfundets riktlinjer om "god advokatsed". En självklarhet är att advokater inte får begå brott eller sprida osanningar inom ramen för sin yrkesutövning. Den advokat som bryter mot god advokatsed kan, efter prövning av Advokatsamfundets disciplinnämnd, få en varning eller förlora sin advokattitel. Den som vill att en advokats agerande ska bli föremål för granskning kan lämna in en anmälan till Advokatsamfundet.

Min rekommendation till dig

Jag rekommenderar att du, innan några skarpa åtgärder vidtas, i lugn och ro sitter ned med en jurist och går igenom det aktuella händelseförloppet. Det är omöjligt att säga om du kan ha någon framgång med en rättsprocess utan att känna till de specifika omständigheterna. Utifrån vad du skrivit ser jag dock inga principiella hinder mot att ett förtalsbrott kan ha begåtts.

Om du vill gå vidare hjälper gärna mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline till. Föredrar du fortsatt kostnadsfri input står jag till förfogande enligt vad som framgår ovan.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?