Har jag blivit utsatt för förtal?

FRÅGA
Vi är 3 personer som slutatade arbeta på XX och arbetar på ett annat parkeringsbolag idag.Nu åker XX runt till uppdraggivarna och pratar illa om oss de säger att vi är kriminella, tjuvar, oseriösa, att vi stulit affärshemligheter osv, XX har även kallat oss jävla tattare inför uppdragsgivarna.Allt detta gör att vi tappar affärer och vi mår väldigt dålig personligen.Hur kan vi gå vidare med detta?Detta är väl förtal?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om brottet förtal finns i 5 kap. 1 § brottsbalken. I paragrafen uppställs några kriterier som måste vara uppfyllda för att det ni råkat ut för ska kunna klassas som förtal. Jag kommer därför att i mitt svar gå igenom dessa kriterier och sedan försöka göra en bedömning för om det händelseförlopp du beskriver uppfyller kriterierna. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller på annat sätt lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning har gjort sig skyldig till brottet förtal.

Det första kravet, att det ska ha skett ett utpekande, betyder i praktiken att det nedsättande uttalandet ska ha framförts till någon annan. I ditt fall har det ju skett ett utpekande eftersom uppgifterna har lämnats av XX till olika uppdragsgivare.

Det andra kravet är att uppgiften som lämnats ska utpeka dig som brottslig eller klandervärd i ditt beteende eller på annat sätt vara ägnad att utsätta dig för missaktning. Detta betyder att det inte behöver vara så att du faktiskt utsätts för missaktning utan det räcker med att själva uppgiften var ägnad att ha den effekten. Uppgiften ska alltså vara nedsättande. Enligt högsta domstolen ska uppgiften ha en grad av bestämdhet så att det går att pröva sanningen i den. Det får således inte enbart handla om rena värdeomdömen, se NJA 2014 s.808.

Uppfylls kriterierna?
Frågan är då om XXs uttalanden i ditt fall räcker för att räknas som förtal. Att XX sprider uppgifter om att ni stulit affärshemligheter och att ni är kriminella får sägas åtminstone vara uttalanden som är ägnade att utsätta er för uppdragsgivarnas missaktning men är även uppgifter som utpekar er som klandervärda i ert beteende. Min bedömning är alltså att det ni råkat ut för kan klassas som förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Om detta kommer att kunna leda till åtal kan jag inte uttala mig om, men första steget för er blir att lämna in en polisanmälan om händelsen/händelserna.

Ansvarsfrihetsgrund
Viktigt att nämna är också att det finns en bestämmelse i 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken som kan fria den skyldige från straff. I bestämmelsen står att om personen som uttalat sig nedsättande varit skyldig att göra detta eller att det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgiften så kan personen undgå att dömas för förtalsbrottet. Det krävs att uppgiften som personen uttalat är sann eller att personen haft skälig grund för den. Om något av dessa kriterier är uppfyllda eller ej kan jag inte uttala mig om, men det kan vara bra att veta att XX kan hävda dessa ansvarsfrihetsgrunder om någon är uppfylld.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1248)
2021-09-20 Brottsligt att påstå att någon lider av psykisk sjukdom?
2021-09-19 Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?
2021-09-12 Falska anklagelser.
2021-09-05 Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

Alla besvarade frågor (95763)