Har jag blivit uppsagd?

FRÅGA
Samlar ihop dina saker o skickar även bekräftelse på att sin lön är bokförd hos banken.Dina saker kommer ligga i en låda utanför kontoret. Och du kan lägga företagets saker utanför kontoret.Du har inte rätt att beträda företagets loakeler.Möte på måndag om din fortsättning i företagetArbetskläder m.m kan du också lämna tillbaka.Detta fick ja av min chef på min semester . Hur hade ni tolkat detta lagligt ? Jag tar de somUppsägning . Han vägrar dessutom betala ut min lön som ja jobbat för förgående månad .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En arbetsgivare kan dels säga upp en arbetstagare, dels avskeda vederbörande. Det är stora skillnad mellan avsked och uppsägning. För uppsägning krävs det saklig grund, det finns en skyldighet att undersöka omplacering samt uppsägningstiden ska iakttas. Blir man avskedad får man lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön eller andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en arbetstagare endast om vederbörande grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (jfr 18 § LAS). Det krävs i regel väldigt mycket för att en arbetsgivare ska ha möjlighet att avskeda en arbetstagare.

Såsom du beskriver situationen är min bedömning att du blivit avskedad.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
W Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-26 12:04
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73804)