Har jag blivit uppsagd?

FRÅGA
Samlar ihop dina saker o skickar även bekräftelse på att sin lön är bokförd hos banken.Dina saker kommer ligga i en låda utanför kontoret. Och du kan lägga företagets saker utanför kontoret.Du har inte rätt att beträda företagets loakeler.Möte på måndag om din fortsättning i företagetArbetskläder m.m kan du också lämna tillbaka.Detta fick ja av min chef på min semester . Hur hade ni tolkat detta lagligt ? Jag tar de somUppsägning . Han vägrar dessutom betala ut min lön som ja jobbat för förgående månad .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En arbetsgivare kan dels säga upp en arbetstagare, dels avskeda vederbörande. Det är stora skillnad mellan avsked och uppsägning. För uppsägning krävs det saklig grund, det finns en skyldighet att undersöka omplacering samt uppsägningstiden ska iakttas. Blir man avskedad får man lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön eller andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en arbetstagare endast om vederbörande grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (jfr 18 § LAS). Det krävs i regel väldigt mycket för att en arbetsgivare ska ha möjlighet att avskeda en arbetstagare.

Såsom du beskriver situationen är min bedömning att du blivit avskedad.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82624)