Har jag blivit uppsagd?

FRÅGA
Samlar ihop dina saker o skickar även bekräftelse på att sin lön är bokförd hos banken.Dina saker kommer ligga i en låda utanför kontoret. Och du kan lägga företagets saker utanför kontoret.Du har inte rätt att beträda företagets loakeler.Möte på måndag om din fortsättning i företagetArbetskläder m.m kan du också lämna tillbaka.Detta fick ja av min chef på min semester . Hur hade ni tolkat detta lagligt ? Jag tar de somUppsägning . Han vägrar dessutom betala ut min lön som ja jobbat för förgående månad .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En arbetsgivare kan dels säga upp en arbetstagare, dels avskeda vederbörande. Det är stora skillnad mellan avsked och uppsägning. För uppsägning krävs det saklig grund, det finns en skyldighet att undersöka omplacering samt uppsägningstiden ska iakttas. Blir man avskedad får man lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön eller andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en arbetstagare endast om vederbörande grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (jfr 18 § LAS). Det krävs i regel väldigt mycket för att en arbetsgivare ska ha möjlighet att avskeda en arbetstagare.

Såsom du beskriver situationen är min bedömning att du blivit avskedad.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1777)
2021-05-15 Till vilken ålder har man rätt att arbeta?
2021-05-14 Uppsägning tidsbegränad anställning
2021-05-14 Har jag rätt till uppsägningslön när jag blivit uppsagd från timanställning?
2021-05-13 Kan jag säga upp mig innan mitt vikariat har gått ut?

Alla besvarade frågor (92281)