Har jag bivit utsatt för olaga hot?

Hejsan!

Jag fick ett sms med orden " har nu varnat dig! "

I en situation där denna person kallade mig falsk, självisk och liknande. Denna personen har alltså fått en dålig bild av mig då hon tycker jag gjort någonting dåligt.

Jag undrar nu om orden " har nu varnat dig! " kan klassas som ett hot?

Jag vet inte vad hon varnar mig för, men det låter som att " jag har nu varnat dig, händer liknande igen så tar jag till andra åtgärden " men alla uppfattar det olika. Så nu undrar jag om det finns något länkat till detta som kan göra att det tas som ett hot?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har blivit utsatt för olaga hot


Tillämpligt lagrum

När det kommer till olaga hot är Brottsbalkens (BrB) 5 § tillämplig. Paragrafen säger att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

För att paragrafen ska uppfyllas krävs det att hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade. Bedömningen görs utifrån hur du har bedömt hotet och gärningsmannens avsikter att verkställa hotet har således inte betydelse för straffbarheten i sig

Däremot förutsätter straffansvaret även hot om brottslig gärning som exempel kan det handla om hot om olaga frihetsberövande, grovt hemfridsbrott eller allvarligare fall av olaga integritetsintrång (för att nämna några exempel). Eftersom personen endast har skrivit "har nu varnat dig" och det inte framgår vad hotet innebär, uppfylls inte kravet på "hot om brottslig gärning". Därför blir paragrafen inte tillämplig.


Hoppas du fick fick svar på din fråga!

med vänlig hälsning

Anna von FircksRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo