Har jag arvsrätt efter min faster?

2018-10-07 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster har gått bort hon har inga barn eller släktingar hennes bror adopterade mej som barn har jag någon arvsrätt efter faster som testamenterade bort allt min far avled 1979.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB)

Eftersom din far adopterade dig så räknas du som hans barn och inte barn till dina tidigare föräldrar. Det gör att de rättsliga banden knyts an till din adoptivfar och du har då arvsrätt efter honom och hans släktningar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Du har alltså arvsrätt efter din faster.

Då din far har gått bort så träder du enligt arvsreglerna och den s.k. Istadarätten in i hans ställe eftersom du är hans barn. Det innebär att när din far ha rätt till arv efter någon, så ska denna del istället tillfalla hans barn, alltså dig. Eftersom din far har arvsrätt efter din faster då de är syskon och det enligt dina uppgifter inte finns några andra släktningar som är arvsberättigade, så ska hennes arv tillfalla dig. (2 kap. 1 § andra stycket ÄB)
Eftersom din faster har valt att testamentera bort sina tillgångar så kommer du dock att få något arv efter henne tyvärr. Det enda som kan inkräkta på testamentet är en bröstarvinges (barn till den avlidne) rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Rätten att få ut sin laglott gäller bara för bröstarvingarna. Övrig familj såsom syskon eller föräldrar omfattas inte av reglerna om laglott. Det innebär att andra arvingar än bröstarvingarna kan göras helt arvlösa genom testamente. Eftersom din far är bror till din faster, finns det alltså ingen rätt för dig att kräva ut någon laglott.

Summeringsvis innebär det att du har arvsrätt enligt lag efter din faster, men eftersom hon har testamenterat bort sina tillgångar kommer du inte få någon utdelning i arvet.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1145)
2019-04-25 Hur delas giftorättsgods upp mellan gemensamma barn och särkullbarn?
2019-04-23 Kan min mor ärva min far då de vid hans bortgång var separerade men ännu gifta?
2019-04-23 Barn utanför äktenskapets arvsrätt.
2019-04-23 Särkullbarns arvsrätt om arvlåtaren är gift vid bortgång

Alla besvarade frågor (68195)