Har jag ångerrätt eller kan jag reklamera köpet?

2017-03-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag köpte för en vecka sedan en uppsättning av bestick av en försäljare som kom och knackade på dörren. Nu när jag endast diskat dessa bestick ett fåtal gånger så har de redan börjat rosta. Jag ringde försäljaren då jag tänkte att jag borde ha någon form av ångerrätt men han vägrade att någon form av återbetalning skulle äga rum. Har jag någon som helst ångerrätt? Eller stämmer det som säljaren påstår att jag inte kan få pengarna tillbaka, trots att jag inte kan ro för felet på varan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ifall försäljaren är en företagare eller arbetar hos ett företag så kommer du att räknas som en konsument och i det fallet så ska lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) fungera i ditt fall och du ska få det skyddet som lagen ger. Se distansavtalslagen 1 kapitlet 1 § och 2 kapitlet 1 §. Det här förutsätter att köpet handlar om ett distansavtal. Två villkor måste vara uppfyllda för att man ska kunna säga att det handlar om ett distansavtal:

1. Försäljningen ska ske av en företagare eller en anställd hos ett företag.
2. Kommunikationen (köpet) mellan dig och försäljaren ska ha skett på distans, dvs. genom exempelvis telefon eller internet. Försäljaren får inte stå framför dig och sälja varan åt dig, för då gäller inte lagen.

Lagen gäller inte i det fallet eftersom det då handlar om "avtal utanför affärslokaler". Med avtal utanför affärslokaler menas exempelvis hemförsäljning. Vid hemförsäljning så gäller inte reglerna i distansavtalslagen 2 kapitlet 1 § ifall du har köpt något som understiger ett värde av 400 kr. Ifall besticken kostar mer än 400 kr så gäller distansavtalslagen för dig, se distansavtalslagen 2 kapitlet 1 § tredje stycket.

Ifall det är så att distansavtalslagen gäller för dig så har du ångerrätt i 14 dagar, se distansavtalslagen 2 kapitlet 10 §. Det finns dock undantag för när denna 14 dagars ångerrätt inte gäller. Undantagen finns i distansavtalslagen 2 kapitlet 11 §

Du kan annars alltid prova att få reklamera ditt köp med hjälp av konsumentköplagen, den lagen finns ju också för att skydda konsumenter. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Bevisbördan verkar fortfarande ligga på säljaren eftersom det ännu inte har gått mer än sex månader sedan du köpte besticken, se konsumentköplagen 20 a §. Det betyder med andra ord att säljaren måste kunna bevisa att felet på besticken beror på dig och inte fel i varan. Om inte säljaren lyckas bevisa detta så måste säljaren åtgärda felet.

Du har rätt att reklamera felet eftersom din reklamationsrätt inte har gått förlorad. Reklamatiosrätten löper på tre år från det att du tagit emot varan enligt konsumentköplagen 23 § 3 st. Felet måste dock under denna tre årsfrist reklameras inom ca två månader efter att du märkt eller borde märka felet, se konsumentköplagen 23 § 1 st.

Du skulle kunna reklamera köpet med stöd av:
- konsumentköplagen 16 § 1 st. där kan du läsa vad som anses vara "fel" på en vara. Varans art, mängd, kvalité, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med avtalet. Kvalitén på besticken brister i ditt fall.

- konsumentköplagen 16 § 3 st. 2 p. kan du läsa att en vara ska anses vara fel om den avviker från det som står i konsumentköplagen 16 § 1 st. eller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, vilket är fallet här. Du förväntade dig att besticken som du köpt i nytt skick skulle uppfylla dess egenskaper och inte rosta.

I ditt fall så tycker jag att det kan vara svårt att kräva hävning (att få tillbaka pengarna) som första åtgärd.

Du kan dock i första hand kräva omleverans enligt konsumentköplagen 26 §, dvs att säljaren levererar nya bestick till dig. Om säljaren inte lyckas med att uppfylla detta så kan du kräva prisavdrag enligt konsumentköplagen 28 § 1 st. Om säljaren varken kunnat erbjuda avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning så kan du som sista utväg kräva hävning enligt konsumentköplagen 29 §.

Ifall försäljaren inte är en företagare eller arbetar hos ett företag så kommer denna att räknas som en privatperson. I det fallet kommer inte du att ses som en konsument. Konsekvensen av detta är att distansavtalslagen inte kan ge dig skydd. Men köplagen kan däremot ge dig skydd. Köplagen har samma åtgärder som konsumentköplagen men skillnaden är att man i det här fallet måste reklamera felet i varan till försäljaren inom några dagar, dvs. få fort man upptäckt felet. Det får heller inte ha gått mer än två år sedan köpet gjordes. Se köplagen 32 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (901)
2021-07-29 Tillämpning av lag
2021-07-24 Har man ångerrätt i samband med ett restaurangbesök?
2021-07-21 Kan man kräva tillbaka en hund som man har lämnat tillbaka till uppfödaren?
2021-07-20 Får en matbutik kräva uppvisande av legitimation vid köp av alkoholfria drycker?

Alla besvarade frågor (94413)