Har hyresvärden rätt att ansöka om avhysning fast hyresgästen betalat hyran efter påminnelse?

2020-09-10 i Hyresrätt
FRÅGA
Om jag betalat min hyra med försening och Hyresbolaget skickat ansökan om avhysning. Har de rätt att göra det fast jag betalat med påminnelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller om hyresvärden har rätt att säga upp ditt hyresavtal att upphöra i förtid pga försent inbetald hyra, och om hyresvärden på den grunden får ansöka om avhysning. Därför kommer jag använda mig av jordabalkens bestämmelser (nedan förkortad JB).

Allmänt om hyrestid och uppsägning
Ett hyresavtal gäller för obestämd tid om inte parterna kommit överens om en bestämd tid (12 kap. 3 § JB). Gäller hyresavtalet på obestämd tid måste det sägas upp för att det ska sluta gälla. Hyresavtalet ska upphöra att gälla vid månadsskiftet tre månader efter uppsägningen (12 kap. 4 § stycke 1 punkt 1 JB).

När hyresvärden får säga upp en hyresgästs hyresavtal
En hyresvärd har dock rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid om hyresgästen när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen (12 kap. 42 § stycke 1 punkt 1 JB). Sägs ett hyresavtal upp på någon av grunderna som nämns i 42 § ska avtalet genast upphöra att gälla (12 kap. 6 § stycke 1 JB).

Förfallodagen ska framgå av parternas hyresavtal. Gör den inte det ska hyresgästen alltid ha rätt att betala hyran senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Denna tidpunkt är utgångspunkten för bedömningen om hyresgästen är i dröjsmål med betalningen eller inte. Detta gäller däremot inte för den första hyran utan då gäller istället den avtalade förfallodagen (12 kap. 20 § stycke 1 JB).

Regler som kan förhindra att du skiljs från din lägenhet
Det finns dock regler som förhindrar att du som hyresgäst behöver skiljas från lägenheten. Reglerna gäller exempelvis om du som hyresgäst rättat dig innan värden hunnit säga upp avtalet, om värden inte reagerat mot avtalsbrottet inom en viss tid eller att du som hyresgäst på ett visst sätt "återvunnit" hyresrätten.

Om du som hyresgäst betalar hyran innan din hyresvärd har sagt upp avtalet, så kan hyresvärden inte längre säga upp avtalet i förtid (12 kap. 43 § stycke 1 JB). Av omständigheterna som du nämner framgår det inte om du betalat in hyran innan din hyresvärd sa upp hyresavtalet. Har detta däremot skett så kan avtalet inte sägas upp i förtid.

Du som hyresgäst kan få även återvinna hyresrätten om du betalar den förfallna hyran inom tre veckor från det att du har blivit meddelad om uppsägningen. Med andra ord så har du tre veckor på dig att fullgöra betalningen av den förfallna hyran från det att hyresvärden meddelade dig om att avtalet sägs upp, och du delgivits information om hur du ska gå tillväga för att återvinna hyresrätten (12 kap. 44 § stycke 1 punkt 1 JB). Mot bakgrund av att du ska ha betalat hyran efter en påminnelse, så tolkar jag det som att du ska ha betalat in hyran i tillräcklig tid för att kunna "återvinna lägenheten".

Observera dock att en hyresgäst som kontinuerligt missköter sina hyresinbetalningar kan vägras en förlängning av hyresavtalet (prop. 1992/93:115 s. 17). En hyresgäst har inte rätt till förlängning av ett hyresavtal om denne har åsidosatt sina förpliktelser (att exempelvis betala in hyran i tid) i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (12 kap. 46 § stycke 1 punkt 2 JB).

Sammanfattning
Det är vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga. Det som sammanfattningsvis kan sägas är att hyresvärden är berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid om du som hyresgäst inte betalar din hyra/dina hyror i tid. Din hyresvärd har också rätt att ansöka om betalningsföreläggande och vanlig handräckning (avhysning) om du inte betalar hyran. Då ansöker hyresvärden om att få sitt krav fastställt hos Kronofogden. När hyresvärden har skickat in sin ansökan till Kronofogden får du hem ett brev från dem med information om kravet, ett betalningsföreläggande. Du ska därefter göra vad som står i föreläggandet, men du kan även ta kontakt med din hyresvärd för att försöka lösa tvisten er emellan.

Du har en möjlighet att bo kvar i din lägenhet om du betalar din skuld inom tre veckor, dvs återvinner hyresrätten. Information om hur du återvinner hyresrätten kan du ibland delges innan hyresvärdens krav blivit fastställt.

Det innebär alltså att beroende på hur omständigheterna ser ut i ditt specifika fall, så har hyresvärden en möjlighet att säga upp hyresavtalet och ansöka om avhysning. Har du däremot enbart varit sen med en inbetald hyra, och rättat dig genom att betala efter påminnelsen, har jag svårt att tro att en avhysning kommer fastställas av Kronofogden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle vara i behov av ytterligare juridisk hjälp kan du komma i i kontakt med någon av våra jurister via info@lawline.se, alternativt ställa en ny kostnadsfri fråga till oss.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91410)