Har hyresvärd rätt att kräva intyg för graviditet vid lägenhetsbyte?

2021-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har en hyresvärd rätt att kräva ett intyg för graviditet för vid ett lägenhetsbyte?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giltiga skäl för godkänt lägenhetsbyte

En person som har ett förstahandskontrakt kan ansöka om lägenhetsbyte. För att detta ska gå igenom krävs det att det finns giltigt skäl för bytet. Viktigt att notera är att det endast är hyresgästens, inte bytespartens, skäl för bytet som beaktas. Enligt förarbetena till jordabalken (12 kap. 35 § JB) avses med beaktansvärda skäl exempelvis:

Du behöver en billigare lägenhetDu är i behov av en större lägenhet för att du ska bli sambo eller få barn. Du behöver en mindre lägenhet. Du är i behov av en lägenhet närmare ditt arbete. Du ska arbeta/studera på annan ort.

Hyresvärdens godkännande

En hyresgäst som är gravid har alltså i och med sin graviditet ett giltigt skäl för lägenhetsbyte. Utöver detta krävs för ett godkänt byte att den du byter lägenheten med ska ha möjlighet att betala hyran och att denne är "skötsam". Är dessa krav uppfyllda ska hyresvärden godkänna bytet om det inte innebär påtaglig olägenhet för hyresvärden (vilket exempelvis hade kunnat vara att den nya hyresgästen inte kan betala hyran).

Svar på din fråga:

Det finns sammanfattningsvis inga regler som säger att den som vill byta lägenhet på grund av att denne ska bli sambo eller väntar barn ska kunna uppvisa ett intyg på graviditeten. Hyresvärden ska alltså säga ja till bytet om den nya hyresgästen är skötsam och har möjlighet att betala hyran. Skulle hyresvärden ändå säga nej till bytet bör en vända sig till hyresnämnden, vilken ska ge tillstånd till bytet eftersom att en graviditet (växande familj) utgör ett beaktansvärt skäl.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Allt gott,

Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95757)