Har hyresvärd rätt att göra sig av med hyresgästens egendom?

FRÅGA
Hej.Jag har en bostadshyresgäst som jag har sagt upp och flyttat ut hennes grejor till ett av mig ägt lager. Har begärt en ersättning på 1.000 kr/månad för förvaring av hennes prylar i detta lager.Hon har nu haft prylarna där i två månader utan att betala denna hyra. Har jag rätt att neka henne tillgång till sina prylar/ställa ut dem under bar himmel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Efter att ha läst din fråga kommer jag nu att gå in på vad du har för möjligheter till att vidta åtgärder.

Jag utgår nu ifrån att uppsägningstid etc. för hyresgästen har behandlats korrekt och att det bara handlar om egendomen på det nämnda lagret.

Har hyresvärden rätt att göra sig av med hyresgästens egendom?
Du har som hyresvärd ingen rätt att sälja saker som inte tillhör dig, detta är att se som olovligt förfogande (se 10 kap. 4 § brottsbalken). Du har inget rätt att själv göra dig av med saker som tillhör din hyresgäst.

Vad kan du som hyresvärd vidta för åtgärder?
Då hyra inte betalats kan du till en början ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden som därefter kan meddela utslag innebärande att hyresgästen måste betala hyran.
Om detta inte görs kan du som hyresvärd därefter ansöka om att hyresgästen ska vräkas, i sådant fall kommer kronofogden att omhänderta egendomen.

Jag skulle alltså rekommendera att du till en början vänder dig till kronofogden för att försöka driva in dina fordringar för hyreskostnaderna.
Hoppas detta ger svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (527)
2021-10-20 Hjälp med att driva in en skuld
2021-09-30 Utmätning av egendom för sambons räkning
2021-09-30 Kan kronofogden utmäta en bil?
2021-09-08 Rikta ett betalningsföreläggande mot samtliga gäldenärer?

Alla besvarade frågor (96471)