Har hyresvärd informationsplikt gentemot borgensman?

Hej.

Är så att jag är borgenär åt min syster.

Som då inte betalt hyran som hon ska under en lång tid ca ett år. Fick då precis reda på det då hon berättade för mig.

Min fråga är då:

Har inte hyresvärden skyldighet att meddela mig vid första uteblivna betalningen?

Kan jag på något sätt bestrida att jag ska betala skulden. Då de inte meddelat mig i god tid?

Innan den eskalerat till hela 90.000kr

Har en hyra på ca 7.000kr


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du är borgensman åt din syster och inte borgenär. Begreppen borgenär och borgensman ska inte förväxlas. En borgenär är en långivare. En borgensman är däremot en person som går i borgen för någon som har åtagit sig en förpliktelse (en gäldenär). I ditt fall är du borgensman åt din syster (gäldenären) och hyresvärden är borgenär.

Typer av borgensåtaganden
Det finns olika typer av borgensåtaganden. De vanligaste formerna, enkel borgen och proprieborgen, regleras i handelsbalken (HB). Ett åtagande om proprieborgen innebär att borgensmannen svarar mot borgenären såsom för egen skuld (10 kap. 9 § HB). Detta innebär att borgenären kan kräva borgensmannen direkt på betalning utan att först ha vänt sig till gäldenären. Enkel borgen är begränsad på så sätt att borgensmannen bara kan krävas på betalning om gäldenären inte kan betala (10 kap. 8 § HB). Det krävs på således att borgenären försäkrar sig om att gäldenären inte är betalningsduglig innan borgensmannen kan krävas på betalning.

Borgenärens informationsplikt
Regleringen avseende borgen och borgensåtagande framgår till stor del av rättspraxis. Det uttrycks i praxis att borgenärer anses ha en informationsplikt när gäldenären får försämrad betalningsförmåga.

Det är svårt att klart uttala i vilken mån hyresvärden har brustit i sin plikt i ditt fall. Att hyresvärden inte underrättat dig under ett helt år om utebliven hyra är en ovanlig lång tid. Det har i praxis uttryckts att informationsskyldigheten gäller om man inte kan förutsätta att borgensmannen själv håller sig underrättad om gäldenärens betalningsförmåga. Om omständigheterna varit som så att du själv kunnat få kunskap om din systers betalningsförmåga finns en möjlighet att du blir betalningsskyldig. Den närmare utformningen av borgensåtagandet sam andra omständigheter kan också få betydelse för en eventuell betalningsskyldighet.

Det finns en möjlighet för dig att få betalningsansvaret nedsatt (jämkat) om skyldigheten att betala hela beloppet skulle anses vara oskäligt (36 § avtalslagen). I oskälighetsbedömningen kan förhållandet att hyresvärden väntat med att underrätta dig få betydelse. Domstolar är dock restriktiva (återhållsamma) med sådana jämkningar.

Regressrätt
Det är viktigt att poängtera att du som borgensman alltid har regressrätt mot gäldenären. Du har rätt att kräva åter vad du betalar till hyresvärden på grund av borgensåtagandet. Du kan kräva betalning av gäldenären på olika sätt. Ni kan sköta det privat, annars finns alternativ som ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och att gå vidare till domstol.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp kan du kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00, eller boka tid med Lawlines juristbyrå för att undersöka hur du kan gå vidare.

Med vänlig hälsning


Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo