Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

2020-08-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Om hyresrätten(villa som är uthyrd) är förverkad pga. obetald hyra, har hyresgästen fortfarande rätt att bo kvar i 3 månader som det står i kontraktet under uppsägningen-
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för uthyrning i del av bostad återfinns i 12 kap. Jordabalken. Enligt 12 kap 42 § får hyresvärden säga upp avtalet då exempelvis hyresvärden inte betalat hyran i tid. Är hyresavtalet förverkat så gäller inte några villkor i avtalet längre eftersom hyresvärden valt att säga upp det, 12 kap. 6 § Jordabalken.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?