Har hemtjänstpersonal tjänstemannaskydd?

2019-05-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag jobbar inom vårdyrken som exempel hemtjänst/boende med mer, räknas jag då som tjänsteman?Frågan ställs eftersom detta är också en väldigt stor grupp som utsätts för både fysiskt och psykiskt våld, förutom blåljuspersonal.Om jag utsätts för fysiskt övergrepp eventuellt slag med mera kan jag då anmäla detta som våld mot tjänsteman?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns många våldsutsatta yrken som inte har tjänstemannaskydd och dessvärre är ditt ett av dem.

Tjänstemannaskyddet i brottsbalken (BrB) 17 kap. 1 § syftar huvudsakligen på befattningshavare som utövar allmänt viktiga funktioner inom rättsväsendet, alltså traditionellt polis, ordningsvakter, militär och tulltjänstemän. Dock omfattas fler yrkesgrupper precis som du påpekar t ex taxi- och busschaufförer. De tillämpliga lagrummen där blir istället att chaufförerna är trafiktjänstemän enligt ordningslagen 4 kap. 1-2 §§ och omfattas av tjänstemannaskyddet enligt BrB 17 kap. 5 §. (Se även NJA 2001 s. 859)

Viktigt att påpeka är att tjänstemannaskyddet, i alla fall enligt BrB 17 kap. 1 §, avser ett myndighetsbeslut som tydligt står föreskrivet: "den som förgriper sig på en tjänsteman i hans/hennes myndighetsutövning". Våldet eller hotet ska alltså vara kopplat till ett myndighetsbeslut. En polis som sitter och äter och blir utsatt för våld är således inte per automatik våld mot tjänsteman utan misshandel enligt BrB 3 kap. 5 §.

Som hemtjänstpersonal kan man vara privat anställd och inte en företrädare för det offentliga. Man är heller inte befattningshavare.

Med detta sagt så ska självklart arbetsmiljöfrågorna tas på största allvar och arbetsgivaren ska såklart utreda våldsamma incidenter på arbetsplatsen, tjänstemannaskydd eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (13)
2019-12-06 Betygsvarning med kort varsel i grundskolan
2019-09-30 Alkolås och körkort
2019-08-11 Försäljning av alkohol vid privat fest
2019-06-14 Dröjsmål i förvaltningsrätt - förvaltningslagen tillämplig?

Alla besvarade frågor (77530)