Har halvsyskon rätt till arv?

Hej!Min mor har 2 halvsystrar. Den ena halvsystern gick bort för några år sedan och hon har egna barn. Nu har den sista halvsystern gått bort och hennes man är död sedan tidigare. Dom har inga barn. Vem är det som har den lagliga rätten att ärva dödsboet? Är det min mor som ärver detta och har den andra halvsysterns barn någon laglig rätt till dödsboet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är denna lag jag kommer använda mig av när jag besvarar din fråga.

Det är i första hand den avlidens bröstarvingar som ärver, dvs. den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Har inte den avlidne några barn går arvsrätten istället vidare till föräldrarna (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om inte de heller lever är det istället den avlidnes syskon som får arvet och om ett syskon är avlidet ärver barn till det avlidna syskonet hens del av arvet(2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Halvsyskon tar tillsammans med helsyskon eller deras barn del av arvet som skulle tillfallit deras föräldrar (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

När halvsystern dog skulle alltså hennes arv fördelats lika mellan hennes barn om hon hade haft några. Eftersom hon inte hade några barn ska arvet istället gå till hennes föräldrar som då ska få hälften var. Jag gör bedömningen utifrån att föräldrarna är avlidna för att kunna följa kedjan hela vägen ner till din mor. Den andra halvsystern ärver då hela arvet som skulle ha gått till den förälder som din mor inte har gemensamt med sina halvsystrar, vilket blir hälften av det totala arvet. Hon kommer även få hälften av arvet som skulle tillfallit deras gemensamma förälder, vilket blir en fjärdedel av arvet. Eftersom den halvsystern också är avliden, men har barn så kommer arvet tillfalla hennes barn istället. Din mor kommer ärva den andra hälften av det arvet som skulle tillfallit hennes och hennes systrars gemensamma förälder, dvs. en fjärdedel av arvet.

Sammanfattning

Din mor kommer ärva en fjärdedel av sin halvsysters arv, medan de resterande tre fjärdedelarna kommer gå till den först avlidna halvsysterns barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Hanna UllerholtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo