Har halvsyskon legal arvsrätt?

Ärvar jag min halv bror, (vi har samma mamma) han var ogift med inga barn. Inga mera halv eller hel syskon finns levande. Gäller testament skrivet om jag onte är nämd i det?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar ett referera till ärvdabalken (ÄB), den hittar du här.

Arvsrätt enligt lag delas in i tre arvsklasser, den första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar alltså barn (2 kap. 1 § ÄB). I den första arvsklassen ingår även den avlindas eventuella barnbarn och barnbarnsbarn (osv) om det skulle vara så att barnen är döda (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Alltså om A har ett barn, B, som är död och B har ett barn C som är i livet så ärver C den arvslott som B annars hade fått. Finns inga barn eller barnbarn osv. så kommer man istället till andra arvsklassen. Den består av den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB). Föräldrarna ärver i första hand men om någon av föräldrarna är döda så ärver syskon i den förälderns ställe. Som syskon räknas också halvsyskon (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Så om en eller båda föräldrarna till din bror är döda så har du som syskon rätt till arv enligt lag.

Ovanstående gäller arvsrätten enligt lag, den går dock att åsidosätta genom testamente. Var och en som är över 18 år har rätt att själv förordna över sin egendom efter sin död genom ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Finns testamente så gäller det istället för arvsfördelningen enligt lag (bortsett från vissa jämkningsregler som t.ex. bröstarvinges rätt till laglott). Det betyder att om din halvbror har skrivit ett testamente där det framgår att all hans egendom ska fördelas på annat sätt än enligt lag så gäller det. Det kan betyda att du inte har rätt till arv på grund utav testamentet, men det hela beror på hur testamentet är formulerat och hur det kan tolkas.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du behöver hjälp med tolkning utav testamente så kan det vara klokt att boka tid med en jurist som kan titta på testamentet. Vill du boka tid med en av Lawlines jurister så kan du göra det här.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo