Har förtal begåtts i chatten på sociala medier?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående förtal via Facebook-messanger chatten. Idag var jag tvungen att berätta för en tjejkompis att hennes nuvarande pojkvän blev sparkad från mitt förra jobb på grund av flertalet stölder. Detta polisanmäldes aldrig eftersom företaget i fråga ville tysta ner det. Senare ikväll fick jag ett telefonmeddelande från en advokat till den här personen som ville få kontakt med mig vilket jag blev ytterst förvånad över. Hur ser det ut rent juridiskt? Kan det ens bli en fråga om något brott för en sån här sak? Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan gäller eventuellt ansvar för förtal enligt brottsbalken 5 kap 1§ som lyder såhär:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Det är uppenbart att du har utpekat pojkvännen såsom brottslig. Uppgiften får även anses vara ägnad att utsätta pojkvännen för andras missaktning, eftersom det skulle vara fråga om ett stöldbrott. Det har ingen betydelse för brottsbedömningen att uppgiften lämnats på sociala medier.

Om det dock kan anses som försvarligt att lämna uppgiften har brott inte begåtts. Du har inte i din fråga närmare preciserat skälet till att du verkligen var tvungen att berätta för flickvännen. Det kan kanske vara så att det var berättigat, men rent spontant känns facebookchatten inte som det ställe där man fullgör sina informationsplikter när det kommer till sådana här saker. Det kan säkert vara så att pojkvännen har begått dessa stölder, men det spelar ingen roll att det är sant om uppgiftslämnandet ändå inte var försvarligt.

Om det visar sig vara försvarligt måste uppgiften även vara sann, och det har du bevisbördan för, se Jareborg m fl, brotten mot person och förmögenhetsbrotten upplaga 2 s 100. Det lär nog bli svårt för dig att bevisa att några stölder har skett, framförallt med tanke på att det inte finns någon dom över dessa påstådda gärningar.

Rent spontant var det förmodligen inte försvarligt att lämna uppgiften (men det beror såklart på av vilken anledning du "var tvungen" att berätta för henne). Även övriga delar av brottsbegreppet tycks vara uppfyllt, insiktsuppsåt tycks föreligga och förmodligen inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter. Det finns alltså risk för att förtal har begåtts. Jag reserverar mig dock med tanke på min bristande kännedom om omständigheterna, framförallt de som har betydelse för försvarlighetsbedömningen.

Du har verkligen haft otur att advokaten hörde av sig och verkar vilja göra en sak av detta. De flesta liknande fall av möjliga förtal beivras aldrig.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1029)
2020-09-29 Förtal mot en grupp i offentlig miljö
2020-09-29 Är det olagligt att lägga upp ljudinspelningar från en rättegång där en minderårig som anges med namn vittnat?
2020-09-28 Vilka rekvisit finns för brottet förtal?
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare

Alla besvarade frågor (84562)