Har förslaget om hemlig dataavläsning trätt i kraft?

FRÅGA
Kommer lagförslaget hemlig dataavläsning att träda i kraft? När?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt finns det ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, sk hemlig dataavläsning. Syftet är att ge polisen möjlighet att bättre kunna verkställa hemliga tvångsmedel och förslagsvis även komma åt krypterad kommunikation.

Lagförslaget har varit under utredning av statens offentliga utredningar och därefter skickats ut på remiss. För en mer information om utredningen hänvisar jag till Delbetänkande av utredningen om hemlig dataavläsning (SOU 2017:89).

Enligt Regeringskansliet och propositionsförteckningen för 2019 skulle proposition om lagförslaget om hemlig dataavläsning lämnas till riksdagen senast i september 2019. Detta innebär dock inte att lagen kommer att träda ikraft i septembermånad, utan det är ännu oklart om och när lagen kommer att träda ikraft. Lagrådsremiss beslutas i oktober 2019. Man får alltså avvakta fram till dess.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (714)
2020-08-11 Patronymikont dubbelt efternamn
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (82779)