Har förslaget om hemlig dataavläsning trätt i kraft?

FRÅGA
Kommer lagförslaget hemlig dataavläsning att träda i kraft? När?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt finns det ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, sk hemlig dataavläsning. Syftet är att ge polisen möjlighet att bättre kunna verkställa hemliga tvångsmedel och förslagsvis även komma åt krypterad kommunikation.

Lagförslaget har varit under utredning av statens offentliga utredningar och därefter skickats ut på remiss. För en mer information om utredningen hänvisar jag till Delbetänkande av utredningen om hemlig dataavläsning (SOU 2017:89).

Enligt Regeringskansliet och propositionsförteckningen för 2019 skulle proposition om lagförslaget om hemlig dataavläsning lämnas till riksdagen senast i september 2019. Detta innebär dock inte att lagen kommer att träda ikraft i septembermånad, utan det är ännu oklart om och när lagen kommer att träda ikraft. Lagrådsremiss beslutas i oktober 2019. Man får alltså avvakta fram till dess.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå56 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (611)
2019-10-18 Behövs danstillstånd för bröllopsfest?
2019-10-09 Kan en lag strida mot grundlag?
2019-10-02 Vad innebär rekvisit
2019-10-02 Affischering på allmän plats

Alla besvarade frågor (73804)