Har fått sparken på grund av en händelse på jobbet, vad ska jag göra, och borde jag fått en varning istället?

FRÅGA
Hej, I onsdag jag fick sparken från posten efter har jobbat 13 år med dem. Jag fick sparken eftersom jag kastade på en container 10 adresserad reklamblad, jag vet att jag gjorde fel, men jag hade en mycket stressig dag den där dagen. Jag bad ursäkt till min boss, men det hjälper inte. I mitt jobb det är så många som gjorde värre grejer, men dom aldrig fick sparken för det, i det 13 år jag jobbar på Postnord aldrig har haft problem eller klagomål. Som jag sade, många kollegor gjorde värre grejer som delar inte tidningar, reklam, osv… och dem fick bara en varning men inte uppsägningJag tycker att det var en stor straff jag fick for gjorde fel en gång och har jag inte rätt att få en varning istället för sparken? Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du skriver att du jobbat för samma arbetsgivare i 13 år utgår jag i mitt svar på att du hade en tillsvidareanställning, 4 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Om du hade en annan anställningsform rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Jag kommer att gå igenom vad som gäller vid varning, uppsägning och vid avskedande, men kommer fokusera på avskedande eftersom du skriver att du fått sparken. Därefter kommer jag att gå igenom vad man kan göra om man blivit avskedad och är missnöjd med detta, och ge råd om vad du kan göra nu.

Varning

Varningar på arbetet är inget som regleras i lag eller avtal, och man kan få en varning eller tillrättavisning när arbetsgivaren anser att det är befogat.

Uppsägning

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsansvar

För att säga upp en person med tillsvidareanställning krävs saklig grund för uppsägning, 7 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Det finns inte saklig grund för uppsägning om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren i verksamheten, 7 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Krav på uppsägning

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare av personliga skäl ska underrättelse om detta ske minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Om man blir uppsagd på grund av personliga skäl, ska arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor innan uppsägningen skedde och om du var med i facket skulle de också varsla organisationen, enligt 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte utan har de inte gjort det kan du kräva skadestånd, enligt 38 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Om man blivit uppsagd har man också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd (här). Om du inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande.

Avsked

Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, se 18 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). För att bli avskedad ska man ha gjort något allvarligt, exempelvis begått något brott på arbetsplatsen. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelsen skedde, 18 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Underrättelse om avskedande ska lämnas minst en vecka i förväg, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Du skriver att du inte har fått skriftliga skäl till varför du blev av med jobbet. Ett avskedande ska vara skriftligt, och ska innehålla information om vad arbetstagaren ska göra om hen vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt alternativt kräva skadestånd av arbetsgivaren, 19 § 1-2 st Lag om anställningsskydd (här). Om arbetsgivaren begär skälen till avskedandet är arbetsgivaren skyldig att uppge detta, se 19 § 3 st Lag om anställningsskydd (här).

Man kan bli avskedad enbart på grund av en händelse, om det man gjort är tillräckligt allvarligt. Dock låter det märkligt att flera kollegor gjort liknande saker som du, men enbart blev varnade.

Vad ska man göra om man blivit avskedad och är missnöjd med detta?

Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, se 35 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Vill en arbetstagare yrka att en uppsägning eller ett avskedande ska förklaras ogiltigt måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren detta inom två veckor från att uppsägningen eller avskedandet skett, 40 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Därefter kan man stämma arbetsgivaren och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras. Dock kan det bli tidskrävande och kostsamt att driva en process mot arbetsgivaren, framför allt om man inte är medlem i facket.

Vad du kan göra nu

Om du är medlem i en fackförening rekommenderar jag att du tar kontakt med facket för vidare rådgivning.

Vill du ta hjälp av en jurist kan du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå. Länk för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme.

Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning, vilket är kostnadsfritt för den som ringer. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1795)
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?
2021-06-12 Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (93146)