Har f.d. flickvän rätt att bo kvar i lägenheten?

FRÅGA
Kan den ena parten hävda besittningsrätt till en lägenhet efter 4 månader vid en separation när hon inte har ägt den, inte haft en nyckel mer än vid vissa tillfällen och hela tiden varit skriven på annan adress
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag utgår från att du och din partner bott tillsammans i fyra månader i en bostadsrättslägenhet som du äger. Om din före detta flickvän har "besittningsrätt" tolkar jag som en fråga om hon, utifrån ert tidigare samboförhållande, kan hävda att hon har bättre rätt till lägenheten nu när ni separerat. Eftersom ni enbart bodde tillsammans i fyra månader är det oklart om ett samboförhållande ens ska anses ha förelegat. Enligt svensk praxis är en parrelation ett samboförhållande först efter sex månaders sammanboende där både parter har haft för avsikt att varaktigt bo tillsammans. Ett samboförhållande kan, trots denna praxis, anses ha uppkommit tidigare om det finns omständigheter som talar för att ni redan från första samlevnadsdagen haft för avsikt att detta skulle vara stadigvarande. Att hon varit skriven på en annan adress talar för att ni inte haft denna avsikt, dock finns fall som visar på att folkbokföringsadressen inte är avgörande. Att hon inte haft en egen nyckel är en annan indikation på att ni aldrig varit sambor.

Skulle ni ändå anses ha varit sambor, i lagens mening, är en bodelning enligt sambolagen ändå frivillig, se 8-9 §§ sambolagen. Era tillhörigheter får ni dela upp som ni vill utan att beakta sambolagens regler om likadelning vad beträffar samboegendom. I ett samboförhållande är det bara egendom som förvärvats för att användas gemensamt som kan vara föremål för bodelning, se 3 § sambolagen. Köptes bostaden av dig ensam, med syftet att endast brukas av dig har din före detta flickvän ingen rätt att hävda bättre rätt till bostaden.

Skulle du med besittningsrätt istället mena det besittningsskydd som en andrahandshyresgäst av bostadsrätt kan ha gentemot förstahandshyresgästen, kan det inte vara fråga om en andrahandsuthyrning när man tillsammans nyttjar hela lägenheten. Om separata rum i en bostadsrätt hyrs ut, krävs att minst två rum hyrs ut för att det ska vara fråga om en andrahandsuthyrning där enbart den andra hyresgästen kommer erhålla besittningsskydd och detta efter två års hyrestid.

Sammanfattningsvis talar de omständigheter du nämner för att din före detta flickvän inte har rätt att hävda att hon måste få bo kvar i lägenheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97677)