Har ett halvsyskons barn arvsrätt?

2016-03-03 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Min bror har avlidit. Hade inte någon familj eller barn.Våra föräldrar lever inte heller. Jag är helbror till min bror som avlidit. Min halvbror (som tidigare avlidit) har en son. Kommer han att betraktas som efterarvinge? Skall även han ha del av eventuellt arv? I så fall hur stor del?Tacksam för svar!mvhViktoria
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Något efterarv torde inte aktualiseras för din halvbrors son. Han kan dock ha arvsrätt enligt den s.k. legala arvsordningen, som tillämpas när arvlåtaren inte har upprättat något testamente.

Enligt denna ärver i första hand arvlåtarens bröstarvingar (det vill säga hans eller hennes barn) eller deras avkomlingar. Eftersom din bror inte hade några barn, är detta steg inte aktuellt. När arvlåtaren inte har några bröstarvingar, ärver istället arvlåtarens föräldrar hälften var. Om en förälder är avliden, delar syskonen lika på förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dennes avkomlingar.

I ditt fall innebär det här att arvet ska fördelas mellan dig och din halvbrors son. Detta eftersom han träder i din halvbrors ställe. Det är dock endast den andel som tillfaller din och din halvbrors gemensamma förälder som ni ska dela lika på. Din halvbrors son ska alltså erhålla 25 % av arvet, det vill säga halva den gemensamma förälderns andel. Du ärver resten av den gemensamma förälderns andel (25 %) samt hela den andra förälderns andel (50 %). Slutsatsen blir alltså att du ska erhålla 75 % av arvet och att din halvbrors son ska erhålla 25 %.

Om du själv vill läsa den rättsliga regleringen, så finner du den i 2 kap. 1-2 §§ ärvdabalken som du hittar här.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1471)
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?

Alla besvarade frågor (84240)