Har ett halvsyskon arvsrätt?

2019-11-30 i Arvsordning
FRÅGA
Min halvsyster och hennes man har omkommit. Min halvsyster och jag har samma pappa, har jag arvsrätt som halvsyskon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som ärver en avliden person regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvsordningen finns reglerad i 2 kap. ÄB. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det i första hand den avlidnes bröstarvingar som ärver personen, vilket innebär att din halvsysters barn ärver henne först. Skulle någon bröstarvinge vara avliden, är det istället barnbarnen som ärver. Skulle hon varken ha barn eller barnbarn, är det hennes föräldrar enligt 2 kap. 2 § 1 st. ÄB som ärver hälften var av hennes kvarlåtenskap. Är någon av era föräldrar avlidna, är det den avlidnes syskon som delar på den förälderns lott enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Hur ett halvsyskon ärver finns dock reglerat i 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Där framkommer det att halvsyskon har samma rätt som helsyskon att ta del av den lott som skulle tillfallit deras gemensamma förälder, dvs. er pappa.

Det här innebär alltså att du har arvsrätt som halvsyskon, men beroende på hur din halvsysters livssituation såg ut medan hon var i livet så kommer antingen hennes barn, barnbarn eller er pappa gå före dig i arvsordningen. Om inga barn eller barnbarn finns och er pappa skulle vara avliden, ärver du den del din pappa skulle ärvt efter din halvsyster med samma rätt som eventuella helsyskon.

Med vänlig hälsning

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81795)