Har ett giltigt avskedande skett?

FRÅGA
Hej!Jag blev avskedad på stående fot av en annan anställd med förklaringen att jag ej var stresstålig och långsam i mitt arbete. Jag hade fått två dagars undermålig bredvidgång och arbetat en timme och 22 minuter då avskedet skedde. Anställningen var intermittent och företaget ej kollektivavtalanslutna. Kan de på lagliga grunder avskeda mig på detta sättet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en annan anställd avskeda en annan anställd?

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). En arbetstagare (inte en arbetsgivare) kan inte avskeda en annan arbetstagare. Avskedandet är därför utan verkan.

Dessutom ska avskedandet vara skriftligt. I beskedet om avskedande ska arbetsgivaren ha angivit vad du kan göra om du anser att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet (19 § LAS). Dessutom ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren en vecka innan, om ett beslut om avskedande (30 § LAS).

Vad krävs för avskedande?

Förutom att det endast är arbetsgivaren som kan avskeda en arbetstagare, måste arbetstagaren grovt ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Det är högt ställda krav. Det handlar vanligen om grovt vårdslöst beteende, t.ex. att arbetstagaren begår brott eller bedriver konkurrerande verksamhet. Det finns inte grund för en arbetsgivare att avskeda dig på grund av att du "inte ansetts stresstålig" eller varit "långsam".

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92066)