Har ett dödsbo borgensansvar?

FRÅGA
Min svärmor har avlidit. Hon borgar för hyran åt sin dotter. Dottern betalar inte. Blir dödsboet skyldig för hyran? Hur skall vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! Jag tolkar som att ordet "borgar" menas med att hon har gjort ett borgensåtagande för hennes dotter. Jag utgår också från att detta är en s.k enkel borgen dvs en borgen där man först måste försöka kräva pengar från gäldenären innan man kräver något från den som gått i borgen. Med detta förbehåll hoppas jag kunna besvara din fråga !

Viktigt att observera är att ett dödsbo inte kan ådra sig ytterligare skulder (förutom kostnader för begravning, förvaltning etc.), förutom om motparten varken visste eller borde vetat om att personen som dödsboet nu företräder har avlidit (18 kap. 3 § ÄB). Detta är dock ett åtagande som gjorts redan sedan borgensmannen var vid liv.

Borgensåtaganden regleras i handelsbalken

Inledningsvis kan sägas att borgensmannen (den som gått i borgen) enbart blir skyldig att betala skulden när borgenären (den som driver in skulden) gjort misslyckade försök att driva in skulden hos gäldenären (den som är skyldig pengar) t.ex genom utmätning eller liknande. (10 kap. 8 § HB).

Borgensmannens bortgång innebär skyldighet för borgenären att agera

Borgenären har som ett alternativ möjligheten att begära att gäldenären skaffar en ny borgensman som inträder istället för den som har avlidit. Om en ny borgensman inträder så blir dödsboet fritt från borgensansvaret. Men, om det inte kan hittas en ny borgensman, kan borgenären istället omedelbart försöka driva in hela skulden hos gäldenären. Eventuell brist att få ut hela skulden från gäldenären leder till att resten av skulden kan krävas från borgensmannens dödsbo. (10 kap. 10 § HB). Dödsboet kommer ju eventuellt avvecklas och kvarlåtenskapen delas ut till arvingarna som finns, varav det är just därför borgenären har rätt att så hastigt kräva ut hela skulden från gäldenären eller dödsboet innan avvecklandet sker och pengarna går förlorade.

Skyldigheten borgenären har att begära ny borgensman av gäldenären innan denne omedelbart försöker driva in skulden hos gäldenären förutsätter dock att borgenären faktiskt fått reda på att borgensmannen har avlidit.

Hyresvärden måste först försöka begära ny borgensman av dottern innan det blir fråga om att kräva in skulden från henne samt svärmoderns dödsbo om nödvändigt

Hyresvärden har en skyldighet att begära ny borgensman av dottern innan denne kan börja kräva att hon betalar hela skulden omedelbart, vilket i detta fall exempelvis skulle kunna leda till eventuella försök till utmätning av egendom som hon äger som skulle kunna täcka skulden. För att hyresvärden ska vara skyldig att agera på detta sätt måste denne också fått reda på din svärmors (borgensmannens) bortgång. Om dottern av någon anledning inte kan täcka hela skulden så kommer resterande kunna utkrävas från hennes mammas dödsbo.

Hoppas det var svaret på din fråga !

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (419)
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?

Alla besvarade frågor (96487)