FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott24/02/2021

Har ett år kvar på min varning, kommer mitt körkort att bli indraget vid fortkörning?

Hej

jag körde 8 km över på en 70-väg Mot lysekil där det finns kamera bevakning. har fortfarande ett år till kvar på min varning som jag fick tidigare för fort körning , körde 30 Km över på en 110 km/h. jag har haft körkort lite över 8år . Kommer mitt körkort bli indraget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om körkortet kan bli återkallad när du har fått en varning tidigare och begår samma brott, fortkörning. Jag kommer att använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott för att besvara din fråga.

Konsekvenser vid fortkörning

Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. I ditt scenario har du överskridit hastigheten med 8km / h på en väg där hastigheten är över 50km/h. Detta skulle generellt sätt resultera i böter på 1500 kronor.

Ytterligare en konsekvens som kan ske av att köra för fort i trafiken är att man blir åtalad för ett brott som heter vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I trafikbrottslagen står det att vårdslöshet i trafik innebär att föraren i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna.

Grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen. Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Återkallelse av körkort får ske vid grov vårdslöshet i trafik enligt 5 kapitlet 3§ 1 p i körkortslagen.

Blir körkortet återkallat vid fortkörning?

Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen för att du skall riskera att dem återkallar ditt körkort.

Eftersom att du tidigare fått en varning, som är en mildare form av körkortsingripande kan detta innebära att transportstyrelsen för en hårdare bedömning om fler trafikförseelser sker. I och med att praxis säger att en varning inte skall beslutas igen inom två år, finns det en stor risk att körkortet återkallas när brottet har upprepats. Du kan finna mer, kortfattad information, på transportstyrelsens hemsida.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar

Josefine LovborgRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”