Har en sambo vid bodelning rätt till en fastighet där den andra står som ensam lagfaren ägare?

2021-03-28 i Bodelning
FRÅGA
Min sambo gav sin del i våran fastighet som gåva till mig och jag står nu som ensam lagfaren ägare. Jag har även övertagit hennes lån.Nu ska jag och min sambo separera och jag undrar om min sambo har någon rätt i fastigheten avseende bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar som din sambo har någon rätt till en fastighet som du står som lagfaren ägare till.

Tillämplig lag för sambor är sambolagen (SamL).

En sambo kan begära bodelning

När ett samboförhållande upplöses kan någon av dem begära bodelning, 8 § SamL. Bodelning måste alltså inte ske utan sker bara om någon kräver det. Vid en bodelning ska man dela på samboegendomen vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § SamL.

Vad räknas som gemensam bostad?

Som sambors gemensamma bostad räknas fast egendom som någon av er äger, det räcker alltså med att en person står som lagfaren ägare. Fastigheten är gemensam bostad och samboegendom under förutsättning att det finns en byggnad på fastigheten som ni har som ert gemensamma hem. En annan förutsättning är att egendomen innehas huvudsakligen för att fungera som ert gemensamma hem, 5 § SamL. Det innebär att fastigheten som du är lagfaren ägare till är samboegendom om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Det betyder att om din sambo kräver en bodelning så ingår även fastigheten i bodelningen även fast bara du står som lagfaren ägare.

Man kan avtala bort fastigheten från bodelningen

Om jag förstår dig rätt så har du fått din sambos andel i fastigheten med syfte att du ska vara ensam ägare och behålla fastigheten efter att ni separerat. Om sambor står inför ett upphörande av förhållandet får samborna avtala om den kommande bodelningen, 10 § SamL. Detta avtal kallas föravtal. I ett föravtal får anges hur vissa tillgångar ska fördelas. Det innebär att ni kan upprätta ett föravtal där ni anger att fastigheten ska tillfalla enbart dig. Föravtalet måste skrivas under av båda samborna.

En sambo kan ändå få behålla egendom vid en bodelning när det föreligger vissa omständigheter

Om din sambo skulle kräva bodelning och inte vill upprätta ett föravtal leder det till att fastigheten ska tas med i bodelningen. Om det på grund av omständigheterna är oskäligt att du ska behöva lämna ut fastigheten kan du få behålla fastigheten vid en eventuell bodelning, 15 § SamL. Omständigheten i ditt fall kan vara att du övertagit fastigheten i syfte att bli ensam ägare och att du ska behålla fastigheten efter separationen. Andra omständigheter att beakta är förhållandets längd och era ekonomiska förhållanden.

Sammanfattning

Om din sambo kräver bodelning kan fastigheten ingå i bodelningen. Ni kan dock upprätta ett föravtal där ni avtalar om hur tillgångarna ska fördelas för att du ska ha ensam rätt till fastigheten. Om din sambo skulle kräva bodelning kan du ändå få behålla fastigheten om det finns omständigheter som talar för det.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar
Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2893)
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?
2021-10-09 Kan min sambo ta över halva mitt hus

Alla besvarade frågor (96356)