FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/01/2022

Har en polis som inte är i tjänst rätt att stanna och legitimera en vid eventuell trafikförseelse?

Får en polis som inte är I tjänst stoppa och legitimera en vid en eventuell trafik företeelser?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag läser din fråga så finns det två saker som behöver behandlas. Dels om en polis som inte är i tjänst har rätt att ingripa vid en trafikförseelse. Dels om en polis har rätt att kräva legitimation vid ett sådant ingripande. De bestämmelser som är relevant för att besvara din fråga återfinns främst i polislagen och polisförordningen.

En polis som inte är i tjänst har en rapporteringsskyldighet och rätt att ingripa för att trygga säkerheten

En polis som inte är i tjänst men som fått kännedom om ett brott som hör till allmänt åtal har en skyldighet att rapportera om det till sin förman, 9 § Polislagen. Med allmänt åtal åsyftas brott som enbart en åklagare kan väcka åtal kring och inte av målsägande. Trafikförseelser hör till sådana brott som går under allmänt åtal. En polis har alltså en rapporteringsskyldighet för trafikförseelser även när polisen inte är i tjänst.

Av 16 § 2 st Polisförordningen följer vidare att en polis (som inte är i tjänst) har rätt att ingripa självmant för att trygga den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen i din situation, har alltså inte enbart en skyldighet att rapportera in trafikförseelsen utan även en rätt att ingripa självmant när brottet sker. Detta för att kunna trygga allmän ordning och säkerhet.

Polisen har rätt att legitimera en vid ett sådant ingripande

Det finns fyra situationer där en polis har rätt att kräva legitimation från en okänd person. Vid skälig misstanke om brott enligt 24:2 rättegångsbalken. Vid intessekontroll enligt 9:2 utlänningslagen. När någon kör fordon som kräver behörighet enligt 3:15 körkortslagen och tillsist vid det som kallas polisiering enligt 14 § polislagen. I ditt fall, där det (vad jag antar) är föraren till fordonet som ombeds att visa legitimation kan polismannen rättfärdiga detta främst genom 3:15 körkortslagen men också (beroende på situationen) 24:2 RB.

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor annars är du vart välkommen att återkomma till oss!

Trevlig helg!Jennifer ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo