FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning06/10/2018

Har en makas barn rätt till laglott av egendom som getts i gåva till makens barn?

2013 får två barn en sommarstuga i gåva av sin far. Fadern är omgift med en kvinna som har två adopterade barn. Fadern och nya kvinnan har ett bodelningsavtal under pågående äktenskap. Frun dör 2018 och fadern dör 3 månader senare. Nu hävdar kvinnans barn att de skall ha ut sin laglott på sommarstugan som faderns barn har fått i gåva.

Är det rätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som bröstarvinge (biologiskt barn) har man som huvudregel rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap 1 och 3 §§ Ärvdabalken, ÄB). Kvinnans två adopterade barn är bröstarvingar till henne och är arvsberättigade till endast hennes kvarlåtenskap (2 kap 1 § ÄB). Kvinnans barn har alltså endast arvsrätt gentemot henne och inte till hennes make, om inte testamente säger annat. I din fråga anger du inte om det finns ett testamente. Sammantaget har kvinnans barn ingen rätt till hennes makes kvarlåtenskap. Med kvarlåtenskap menas den egendom som den avlidne har kvar efter bodelning. Bodelning görs alltid före arvsfördelning. Nu vet jag inte hur bodelningsavtalet i ditt fall ser ut, varav jag inte kan gå närmare in på det.

I bodelning ingår endast egendom som utgör giftorättsgods (10 kap 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Om sommarstugan har skett genom giltig gåva, så är det egendom som inte längre utgör giftorättsgods mellan makarna. I och med att gåvan getts till bröstarvingar (biologiska barn), så presumeras det vara förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). För att presumtionen ska brytas måste ett gåvobrev visas upp som tydligt anger att det inte är förskott på arv. Sammanfattningsvis ska sommarstugan inte ingå i bodelning det vill säga fördelas mellan fadern och hans fru. Sommarstugan kommer med andra ord inte befinna sig i fruns kvarlåtenskap efter bodelning, varav hennes barn inte har rätt till den. Däremot har de som redan nämnts rätt till sin laglott från sin mors kvarlåtenskap.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

mvh

Therese AxénRådgivare