Har en konsumentfordran preskriberats?

2021-04-14 i Preskription
FRÅGA
HejHar en skuld till ett elbolag (privat) sen 2006-2007. Bolaget har skickat påminnelse fram till 2017. Sedan överlät man skulden till Axactor ett inkassobolag dom skickade ett krav 2018 och nu 12/4 2021 kom ett brev att dom vill ha in pengarna.Skulden är totalt på 63.000 kr. 20.000 är grundskuld.Är inte skulden preskiberad nu? Får man överlåta en skuld efter så.många år?Jag har inga pengar eller jobb. Men håller på att bli fri från betalningsanmärkningar. En ny vore en katastrof.Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

I fråga om preskription av fordringar gäller preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL) och i fråga om fordringar gäller skuldebrevslagen (SkbrL).

När preskriberas en fordran?

En fordran preskriberas som huvudregel efter tio år efter tillkomsten, såvida inget preskriptionsavbrott sker (2 § första stycket PreskL).

En konsumentfordran preskriberas dock efter tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). I detta fall är det troligen fråga om en konsumentfordran eftersom en näringsidkare (elbolaget) har en fordran på dig som konsument. Dessutom avser fordringen en tjänst eller annan nyttighet som elbolaget i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk. Däremot gäller inte den treåriga preskriptionstiden fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Det måste alltså vara en enkel fordran för att den treåriga preskriptionstiden ska gälla. I annat fall gäller den tioåriga preskriptionstiden.

Grundar sig fordran på ett enkelt eller löpande skuldebrev?

Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas. Det finns två typer av löpande skuldebrev, dessa är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett innehavaren skuldebrev är ställt till innehavaren. Betalning ska då ske till den som innehar skuldebrevet. Ett orderskuldebrev är i stället ställt till "viss man eller order". Betalning ska då ske till viss specifik namngiven person som framgår av skuldebrevet eller till den som personen begär att betalning ska ske till (11 § SkbrL).

Om fordran endast riktar sig till viss man är det ett enkelt skuldebrev (26 § SkbrL). Med andra ord är det ett enkelt skuldebrev om det framgår att betalning endast ska ske till en viss namngiven person. Eftersom du skriver att elbolaget har en fordran på dig är det troligen ett enkelt skuldebrev. Betalning skulle ju ske till det specifika bolaget ("viss man"). Om så är fallet gäller den treåriga preskriptionstiden.

Om det inte framgår till vem skuldebrevet är ställt till är det ett löpande skuldebrev (11 § SkbrL).

Får man överlåta en skuld efter så många år?

Det finns ingen tidsbegränsning för att överlåta en fordran. Elbolaget har därför haft rätt att överlåta skulden till inkassobolaget under förutsättningar att överlåtelsen skett på korrekt sätt.

Preskriptionsavbrott

För att en fordran ska preskriberas får inte preskriptionen avbrytas. Ett preskriptionsavbrott sker om den betalningsskyldige på något sätt erkänner fordringen gentemot fordringsägaren, t.ex. genom att betala ränta eller amorteringar. Preskriptionen avbryts också om den betalningsskyldige får ett skriftligt krav om betalning från fordringsägaren. Dessutom avbryts preskriptionen om fordringsägaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller initierar ett ärende hos domstol, Kronofogden eller liknande (5 § PreskL). Om preskriptionen bryts börjar tiden om.

Slutsats

Du skriver att du fick ett krav från den nya fordringsägaren 2018. Därefter fick du ytterligare ett krav 2021-04-12. Avgörande blir därför om det hunnit gå tre år eller inte. Om du fick det första kravet 2018-04-12 eller därefter har ett preskriptionsavbrott skett. Skulden är i så fall inte preskriberad. Om du däremot har fått det första kravet före 2018-04-12 är skulden preskriberad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (606)
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?
2021-10-25 När preskriberas ett skadestånd, och hur driver jag in det?
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?

Alla besvarade frågor (96581)