FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/08/2022

Har en illegal invandrare rätt till färdtjänst?

Hej! Har en illegal invandrare rätt till färdtjänst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga?

Det är färdtjänstlagen (FTL) och folkbokföringslagen (FBL) som är tillämpliga lagar i detta fall. 

Krävs folkbokföring i en kommun för att få färdtjänst?

Varje kommun i Sverige har ansvarar för att erbjuda sina kommuninvånare färdtjänst i den egna eller mellan andra kommuner (3 § FTL). Vidare ska en sökande ansöka om tillstånd för färdtjänst och ansökan ska prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller av kollektivmyndigheten i länet (6 § FTL). För att få färdtjänst krävs därför att den sökande är folkbokförd i en kommun, även för att länstrafiken ska kunna lämna ett tillstånd, om länstrafiken är den myndighet som hanterar ansökningar om färdtjänst. 

Kan illegala invandrare folkbokföras i Sverige? 

En utlänning måste ha uppehållstillstånd för att få folkbokföras i Sverige eller så måste det finnas synnerliga skäl för att en utlänning ändå ska folkbokföras (4 § FBL). Synnerliga skäl kan vara att en utlänning ska utvisas men utvisningen inte kan verkställas (prop. 1990/91:153 s. 134). Det ovan sagda betyder att en utlänning som inte har ett uppehållstillstånd inte kan folkbokföras i Sverige, om det inte är så att utlänningen inte kan utvisas för i så fall får Skatteverket folkbokföra personen. Som du ser kommer möjligheten att kunna folkbokföra sig bero på en invandrares migrationsrättsliga status. 

Avslutande ord 

En utlänning som vill ha färdtjänst måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna få sin ansökan om färdtjänst beviljad. För att bli folkbokförd i Sverige, så måste en utlänning ha fått uppehållstillstånd eller ha fått ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas. Är det så att en utlänning inte har uppehållstillstånd och kan exempelvis verkställas, så bör personen inte kunna bli folkbokfört och därmed inte heller ha rätt till färdtjänst.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”