Har en hyresvärd rätt till en reservnyckel?

2020-02-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad säger lagen om huruvida en hyresvärd ska eller få ha nyckel till hyresgästs bostad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hyra finns i 12 kapitlet i Jordabalken.

I lagen finns det ingen bestämmelse som reglerar frågan om hyresvärdens rätt att inneha en nyckel till en hyresgästs bostad. Hyresvärden och hyresgästen kan istället själva avtala om huruvida en hyresvärd får inneha en reservnyckel eller inte. Det är inte ovanligt att ett hyreskontrakt innehåller en klausul som ger hyresvärden rätt till en sådan nyckel.

Rätten till en reservnyckel medför däremot inte att hyresvärden kan tillträda bostaden när som helst. Huvudregeln är att hyresgästen måste ha gett sitt samtycke för att en hyresvärd ska ha rätt att gå in i en hyresgästs bostad, vilket gäller oavsett om hyresvärden har en nyckel till bostaden eller inte. Exempel på undantagssituationer när en hyresvärd kan behöva tillträda bostaden är vid nödsituationer och för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som behöver åtgärdas omgående (12 kap. 26 § Jordabalken).

Sammanfattning

Det finns ingen bestämmelse i lagen som uttryckligen ger en hyresvärd rätt att inneha en nyckel till en hyresgästs bostad. Utgångspunkten borde då bli att en hyresvärd i regel inte har rätt till en reservnyckel om man inte särskilt avtalat om något annat, t.ex i hyreskontraktet.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84414)