Har en god man rätt att säga upp någon?

FRÅGA
Jag jobbar som personligasisstent på ett privat bolag. Min fråga är om godeman till brukaren har rätten att säga upp personalen hos hen? Godeman har ingen tjänst på företaget utan är brukarens pappa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En god man har som uppgift att på olika sätt hjälpa sin uppdragsgivare. I uppdraget kan ingå att hjälpa brukaren att bevaka sin rätt, förvalta dess egendom och sörja för sin person, däri inräknat att hjälpa till att säkra att brukaren får den vård denne behöver.

Det framgår inte av frågan vad det godmanskap som brukarens pappa har innefattar, men med tanke att brukaren har personlig assistent så är det rimligt att det ligger inom ramen för den gode mannens uppdrag att hjälpa brukaren i vårdfrågor. Utgångspunkten vid godmanskap är dock att den gode mannen måste få sin uppdragsgivares dvs brukarens samtycke när den gode mannen företar olika handlingar som ligger innanför ramen för uppdraget. Agera utan samtycke får den gode mannen bara göra om det rör vardagssysslor eller om brukaren på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller samtycke av annan orsak inte har kunnat inhämtas, 11 kap 5 § föräldrabalken.

Som utgångspunkt så krävs alltså att även brukaren har godkänt att du ska sluta hos denne.

Eftersom du dock är anställd av ett separat privat bolag så innebär normalt inte "uppsägningen" hos brukaren att du har blivit uppsagd från din anställning hos bolaget. Din anställning bör nämligen vara knuten till bolaget och inte brukaren och det är då bara företrädare för bolaget som kan säga upp dig från din anställning. Jag vet inte vad för anställningsform du har, men uppsägningsreglerna enligt lagen om anställningsskydd gäller (LAS) vilket innebär att du, beroende på anställningsform och vad som har hänt, kan ha rätt till uppsägningstid och lön. Vad för typ av anställning du har bör du kunna se i ditt avtal.

Jag rekommenderar att du i första hand pratar med brukaren och dennes familj, i samråd med din arbetsgivare, för att se om det går att nå en lösning och i andra hand pratar med din arbetsgivare för att se om det finns en annan tjänst för dig inom verksamheten.

Du kan läsa mer om uppsägning här: uppsägning , uppsägningstid.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?