Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?

2020-05-29 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en stökig 19 åring som går sista året på Gymnasiet och är arbetslös. Hon har efter ett bråk själv gjort valet att sluta ha kontakt med mig som vårdnadshavare och flyttat ut tillfälligt och bor hos en vuxen vän, som nu begär att jag som förälder ska betala hennes boende där. Trots att hon har möjligheten att bo kvar hos mig. Är jag betalningsskyldig för hennes tillfälliga boende som jag inte godkänt? Hon har inte gjort en adressändring och inte tagit med sig några ägodelar mer än kläder till sin vän. Med vänlig hälsning M
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du som förälder har en har en plikt att försörja ditt barn (särskilt boende) när barnet själv valt att bo någon annanstans. Jag utgår i mitt svar från att du är ensam vårdnadshavare - notera att om så ej är fallet gäller andra regler.

Som vårdnadshavare har du en försörjningsplikt till den dag då barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skolan efter den tidpunkten har föräldrar/vårdnadshavare en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår, dock inte längre än till det att barnet har fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning.

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Detta beloppet bygger på schablonbelopp med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrars ekonomiska situation (7 kap. 2 § FB). Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet måste även hänsyn bl.a. tas till barnets eventuella egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB).

I ditt fall då barnet är yngre än 21 år och fortfarande går kvar i skolan har alltså du som förälder en försörjningsplikt i form av ett underhållsbidrag, oberoende av vart barnet bor, tills dess att denna gått ut skolan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1046)
2021-05-01 Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?
2021-04-30 Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?
2021-04-29 När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?
2021-04-29 När uppkommer underhållsskyldighet?

Alla besvarade frågor (92043)