Har en EU-medborgare med pension rätt flytta till Sverige?

2020-05-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag vill be att förklara mig hur stor möjlighet finns det att min pappa som är gammal, har en diagnos, behöver använda medicin dagligen, kan inte gå till läkare själv för att fòrnya recept. I Lettland är det så att man själv bör gå till läkare varje månad för att få ny recept om man har encefalopati och bipolsrisms med biverkningar på grund av insult. Han fysisk kan inte bo ensam efer min mamma dog för ett år sedan, kan bo hos mig här i Sverige. Jag är enda barn för honom Min pappa är pensionär, har pension. Jag är svensk medborgare och bor här med min famij. Jag fick permanent uppehållstistand för tt år sen men innad det hade jag uppehållsrätt här i Sverige. Jag jobbade och studerade här. Jag har läst många information vad som gäller om man vil flytta till någon som bor i Sverige men får svar att till exempel jag inte kan ta min pappa hos mig eftersom det gått lång tid sedan jag flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstand. Faktisk jag fickmin permanent bara för 1 år sen men bor här sedan år 2012. Så kan ni ge mig någon råd hur kan jag ta min pappa hos mig i Sverig? Jag är tacksam för ert svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din information som att du är svensk medborgare och fick permanent uppehållstillstånd i Sverige för ett år sedan. Din pappa kan inte bo ensam på grund av hans fysiska tillstånd är dåligt. Jag förstår det som att du undrar hur din pappa ska kunna komma till Sverige och bo med dig.

Svenska och lettiska medborgare är båda så kallade EU-medborgare (medlemmar i EU). Det innebär att mer förmånliga regler om återförening av familj är tillämpliga, än för tredje landsmedborgare.

En EU-medborgare har uppehållsrätt ifall han har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gäller i Sverige, 3a kap 3§ 4p Utlänningslagen.

"Tillräckliga tillgångar" kan variera från fall till fall. Svenska staten har inte rätt att ange att tillräckliga tillgångar är ett bestämt belopp. Beloppet får inte vara högre än beloppet som en svensk medborgare får i socialt bistånd eller en svensk medborgares minimipension. EU-medborgare kan inte anses ha tillräckliga tillgångar om denne behöver socialt bistånd från svenska myndigheter.

I det här fallet

Du borde ha goda chanser att få din pappa till Sverige eftersom han är en EU-medborgare och har en pension.

Ett krav är att han har tillräckliga tillgångar. Hans pension borde vara tillräcklig, eftersom "tillräckliga tillgångar" inte vanligtvis kan sättas högre än en svensk minimipension. Ett krav är att din pappa inte kommer behöva socialt bistånd. Det kravet borde inte vara några problem eftersom han kommer att bo med din familj.

En uppehållsrätt innebär att du inte behöver ansöka om uppehållstillstånd utan det borde räcka med att han flyger till Sverige. När din pappa kommer till Sverige borde han folkbokföra sig eftersom utgår ifrån att han ska stanna i Sverige i mer än ett år. Se mer information om folkbokföring här.

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?