Har en brorson till den först avlidne rätt till arv vid den efterlevande makens död, om det gemensamma barnet har avlidit?

Min moster dog förra året. Hon har varit gift men maken är död sedan 55 år. Deras gemensamma son dog 1997, han hade ingen familj. Det finns ett testamente efter min moster som säger att jag och mina två bröder med full äganderätt ärver hela hennes kvarlåtenskap. Det finns en brorsson till min mosters avlidne make, ärver han någonting?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp mitt svar och börja med att kort redogöra för de olika arvsklasserna. Därefter kommer jag redogöra för hur arvet hanteras vid din mosters makes död, och sedan hur arvet hanteras vid din mosters död. Reglerna kring arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsklasserna

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser. I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Makens död

Vid den tidpunkt som din mosters make avled, så hade de ett gemensamt barn som då utgör en bröstarvinge till din mosters make (2 kap. 1 § ÄB). När en make dör är huvudregeln att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen "med fri förfoganderätt", och att arvingarna i första och andra arvsklassen har rätt till efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Det är således endast makens bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskonbarn som har rätt till efterarv vid den efterlevande makens död.

Efterarvet utgörs av den kvotdel som din moster ärvde från hennes avlidna make. Kvotdelen beräknas genom att man dividerar den del som hon ärvde av sin make, med den totala förmögenheten hon hade efter arvet. Om din moster exempelvis ärvde 50.000 kr från hennes make, och hennes totala förmögenhet därefter uppgick till 100.000 kr – så är kvotdelen för efterarvet 50.000/100.000 = 50 %.

Din mosters död och hennes testamente

Nu när din moster har gått bort lever inte det gemensamma barnet längre och det finns således inte några efterarvingar i den första arvsklassen – dock finns det en brorson i den andra arvsklassen som också har rätt till efterarv.

Det som den efterlevande maken har ärvt med fri förfoganderätt från sin avlidna make, får man göra i stort sett vad man vill med – man får dock inte testamentera bort det (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att din mosters testamente är ogiltigt i den del din hon testamenterar bort kvarlåtenskap som hon inte har rätt till (13 kap 1 § ÄB).

Sammanfattning

Din mosters avlidna makes brorson har således rätt till efterarv enligt den kvotdel som din moster ärvde från hennes make – detta efterarv ska delas ut till brorsonen innan din mosters förmögenhet fördelas. Din moster har, som ovan nämnt, inte någon rätt att testamentera bort den del som hon ärvde efter hennes avlidna make – utan testamentet är ogiltigt i den delen. När brorsonen har fått ut efterarvet, fördelas resten av din mosters förmögenhet enligt hennes testamente.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000