Har en avliden person rätt att taga arv?

2020-02-01 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Min bror har avlidit och han har testamenterat allt han äger till röda korset. De är universiella arvtagare. När vår far avlider, kommer då röda korset ärva min broders del av föräldraarvet? Dvs kan en person som redan avlidit ärva? Min bror hade ingen fru eller egna barn.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill inledningsvis börja med att beklaga sorgen efter din bror.

I den svenska rättsordningen så krävs det att arvingar vid den avlidnes bortgång är vid liv för att kunna taga arv (1 kap. 1 § ärvdabalken). En person som är avliden har således ingen rätt att ärva och din bror kommer därför inte att taga arv efter er far.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll